آموزش زبان انگلیسی

معنی kilohertz , معنی kiloliter , معنی kilolitre , معنی kilomega cycle , معنی kilometer , معنی kilometre , معنی kilometric(al) , معنی kiloparsec , معنی kiloton , معنی kiloton energy , معنی kilovolt , معنی kilovoltage , معنی kilowatt , معنی kilowatt-hour , معنی kilowatt-hour meter , معنی kilt , معنی kilted , معنی kilter , معنی kilting , معنی Kim , معنی Kim Yung Sam , معنی Kimberly , معنی Kimiya , معنی kimono , معنی kin geri , معنی kinaesthesia , معنی kinchin , معنی kinchin lay , معنی kincob , معنی kind , معنی kind hearted , معنی kind heartedness , معنی kind of , معنی kind regards , معنی kind to inferiors , معنی kindergarten , معنی kindey punch , معنی kindhearted , معنی kindle , معنی kindlily , معنی kindliness , معنی kindling , معنی kindlings , معنی kindlity , معنی kindly , معنی kindly climate , معنی kindness , معنی kindness to inferiors , معنی kindness to subordinates , معنی kindnesses , معنی kindred , معنی kinds , معنی kine , معنی kinema or cin , معنی kinemacolour , معنی kinematic , معنی kinematic similarity , معنی kinematical , معنی kinematics , معنی kinematograph , معنی kinematographic , معنی kineograph , معنی kinephantom , معنی kinephantoscope , معنی kinesalgia , معنی kinesimeter , معنی kinesimometer , معنی kinesiological analysis , معنی kinesiological principle , معنی kinesiology , معنی kinesiotherapy , معنی kinesis , معنی kinesodic , معنی kinesthesis , معنی kinesthetic , معنی kinesthetic hallucination , معنی kinesthetic type , معنی kinetic , معنی kinetic energy , معنی kinetic equilibrium , معنی kinetic friction , معنی kinetic isotope effect , معنی kinetic lead , معنی kinetic pressure , معنی kinetic sculpture , معنی kinetic theory of heat , معنی kinetics , معنی kinetograph , معنی kinetoscope ,
دانلود فایل های آموزشی
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 147 روز