لغات مشابه
alexipharmic : زهرکش ،ترياقى ،زهردارو

alfalfa : يونجه

alfresco : درهواى ازاد،خارج از منزل

alga : ( )pl.algae & algas(گ.ش ).جلبک ،خزه ء دريايى

algal : جلبکي , خزهي

algebra : جبر , جبر و مقابله

algebraic : جبري

algebraic hierarchy parenthese : کامپيوتر : پرانتزهاى سلسله مراتبى جبرى

algebraic language : زبان جبري

algebraic value : روانشناسى : مقدار جبرى

algebraical : جبرى ،جبرومقابله اى

algebraically : ازراه جبر

algebraist : جبرى ،متخصص جبرومقابله

algebric sum : علوم هوايى : جمع جبرى

algebrist : جبرومقابله

algedonic : روانشناسى : لذتى - المى

Algeria : الجزير

Algerian : الجزيري

algerine : الجزايرى ،دزد دريايى

algesia : روانشناسى : حس درد

algesimeter : روانشناسى : درد سنج

alggardness : کندى ،کند دستى ،ديرجنبى ،تنبلى

algid : سرد،خنک

algiers : (شهر )الجزاير

algogenic : دردزا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت در مورد روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایرا ن -66 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی - 20 اسلاید
دانلود پاورپوینت تحلیل اولیه مجموعه دهکده سلامت در روستای اوشیان
دانلود پاورپوینت امنيت در لينوكس
دانلود اندازه گیری دبی کانال با استفاده از مولینه
دانلود پاورپوینت امضاء رقمي و پروتكلهاي احراز اصالت
دانلود پاورپوینت مقایسه ای بر متدولوژی های ساختیافته و شی گرا
دانلود پاورپوینت كاربرد سيستم مديريت I/O
دانلود دانلود پاورپوینت کنترل کننده‌های PLC- در 112 اسلاید
دانلود کمک های اولیه
دانلود دانلود پاورپوینت صنعت گردشگری - 30 اسلاید
دانلود پاورپوینت شبکه های عصبی
دانلود تحقیق تلفیق مبارزه بیولوژیکی و شیمیایی
دانلود پاورپوینت کاربرد کامپيوتردرعلوم اجتماعی
دانلود دانلود پاورپوینت صنعت فولاد در کشور -40 اسلاید
دانلود پاورپوینت استفاده از وقفه
دانلود پاورپوینت برنامه سازي پيشرفته
دانلود دانلود پاورپوینت دانش اموزی یلدا-8 اسلاید
دانلود پاورپوینت کنترل Imagelist
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 56 روز