لغات مشابه
Burden : مسئولیت سنگین

Burden : مسئولیت سنگین

burden balance : علوم مهندسى : تعادل بار

burden of taxation : بازرگانى : بار مالياتى

burdended : ورزش : فاصله گرفتن از قايق جلويى براى عبور

burdening : علوم مهندسى : بارگيرى

burdensome : غم انگيز

burdock root : ريشه بابا ادم ،اراقيطون

Bureau : شورا , سرويس , اداره , گنجه جالباسي , ديوان

Bureau of Properties : اداره اماکن

bureaucracy : کاغذ پراني , اداره بازي

bureaucrasy : رعايت تشريفات ادارى بحدافراط،حکومت ادارى ،تاسيسات ادارى

bureaucrat : مامور دولتي

bureaucreat : گماشته ادارى ،ماموردولتى

burette : بورت

buretto : )=buret(لوله شيشه مدرج ،بورت ،تنگ مخصوص شراب مقدس( درکليسا)

burg : حصار يانرده اطراف خانه يا شهر،قصبه ،قلعه

burgee : ورزش : پرچم سه گوش

burgeon : شروع برشدکردن

burger : تکه اى گوشت سرخ کرده ياکباب کرده که براى تهيه ساندويچ بکارميرود(مثل)hamburger

burgers vector : شيمى : بردار برگرز

burgess : شهرنشين ،شهرى ،حاکم يا قاضى شهر

burgh : شهر،(اسکاتلند )قصبه

burgher : مردم ازاد شهر ياقصبه ،شهرنشينان

burglar : سارق منازل , دزد شبانه , دزد خانه , دزد

burglarious : مرتکب يا وابسته به عمل وارد شدن به خانه اى درشب بقصد ارتکاب جرم

burglarize : سرقت مسلحانه کردن

burgomaster : حاکم ،شهردار(درهلند ياالمان)،اعضاى شهردارى

burgonet : نوعى کلاه خود

Burhanuddin Rabbani : برهان الدين رباني

burial : در قبر گذاري , تدفين , دفن , خاک سپاري , بخاک سپاري

burial service : ايين بخاک سپارى ،مراسم دفن

burial ground : قبرستان

buried : مدفون

buried in grief : غرق اندوه

buried treasure : دفينه

burier : بخاک سپارنده ،قبرکن

burin : قلم حکاکى

buring question : مسئله هيجان اور

buring scent : بوى تند

burion : سهره خانگى

burke : کشتن ،خفه کردن ،بطوراهسته وغير مستقيم از شرکسى راحت شدن

burl : گره چوب

burladero : ورزش : ديوار چوبى محافظ هنگام تعقيب شدن گاوباز بوسيله گاو

burlap : پارچه کيسهاي

burled : کورک دار

burlesque : مسخره اميز،مضحک ،رقص لخت ،تقليد و هجو کردن

burliness : تنومندى ،ستبرى ،زبرى ،خشونت

burly : گره دار

Burma : بيرماني , برمه

burmese : )pl.burmese(برمه اى ،اهل برمه

burn : سوخته کردن , سوزش , سوز زدن , سوخته , سوختگي , سوزاندن , آتش کشيدن , آتش زدن , آتش گرفتن , محترق شدن , به آتش کشيدن , سوختن

burn notice : علوم نظامى : علامت رمز براى نشان دادن اينکه يک نفر يا گروهى از افراد قابل اعتماد نيستند

burn off : ورزش : خسته کردن رقيب باگرفتن سرعت اوليه دوچرخه

burn the midnight oil : دود چراغ خوردن , شب بسر بردن

burn through range : علوم نظامى : مسافتى که رادار در ان مى تواند هدفها را کشف کند

burn variation : ورزش : وارياسيون برن در دفاع فرانسوى

burnbag : علوم نظامى : سطل سوزاندن اسناد باطله

burned lime : عمران : اهک سوخته

burner cans : علوم هوايى : محفظه احتراق موتورهاى توربينى

burner compartment : علوم هوايى : قسمتى از روپوش موتور که روى محفظه احتراق قرار گرفته است

burner plier : علوم مهندسى : انبر مشعل

burnet : رشکک

burning : سوزنده , محرق , افروخته , محرقه , سوز , سوزاني , سوزان

burning disgrace : رسوايى ،اشکار

burning effect : سوزندگي

burning glass : عينک جوشکاري

burning point : علوم مهندسى : نقطه اشتعال

burning rack : الکترونيک : قاب باترى

burnishing stone : معمارى : مهره

burnmark : اثر سوختگي

burnoose : برنوس

burnous : برنوس

burnout of a crystal rectifier : الکترونيک : سوختن يکسوکننده ديودى

burnout velocity : علوم نظامى : سرعت موشک در خاتمه سوختن خرج و تمام شدن ان

burnt almond : بادام سوخته

burnt brick : معمارى : خشت پخته

burnt lime : شيمى : کليسم اکسيد

burnt sacrifice : قربانى سوخته يا سوختنى

burp : آروغ زدن , آروغ

burp gun : تفنگ کوچک

burr : غليظ تلفظ کردن

burring reamer : علوم مهندسى : دستگاه فرز لوله

burro : الاغ( اسپانيولى)

burrow : زيرزمين لانه کردن , نقب

burry : چال کردن

bursa : ورزش : ابيکس

bursar : گنجور دانشکده ،صندوقدار،خزانه دار

bursary : گنجورى ،خزانه دارى

burse : کيف کيسه مانند،مغازه يا بازار خريد وفروش ،بورس ،وجهى که براى کمک هزينه تحصيلى داده ميشود

bursiform : کيف مانند

bursitis : (طب )اماس کيسه هاى مفصلى

burst : ترکيدن

burst advertising : بازرگانى : شروع تبليغات شديد

burst error : خطاى قطارى

burst gate : الکترونيک : لامپ پيام گذار

burst interval : علوم نظامى : فاصله ترکش گلوله ها در يک رگبار

burst into laughter : قاه قاه خنديدن

burst oscillator : الکترونيک : اوسيلاتور رنگ

burst pedestal : الکترونيک : پايه پيام

burst rate : سرعت پشت سر هم

burst with laughter : از خنده روده بر شدن , از خنده ترکيدن

bursting set : علوم مهندسى : محل انفجار

burt : آزار رساندن

burthen : مسئوليت ،باربرى ،برگردان ،بارکردن

bury : مدفون کردن , تدفين کردن , بخاک سپردن , زير خاک کردن , گور کردن , خاک شدن , دفن کردن , دفن نمودن

burying ground : گورستان ،قبرستان ،مقبره

bus : اتوبوس , مسير عمومي

bus bay : معمارى : ايستگاه اتوبوس

bus driver : محرک گذرگاه

bus driving : اتوبوس راني

bus manufacturing : اتوبوس سازي

bus stop : علوم مهندسى : ايستگاه اتوبوس

bus system : کامپيوتر : سيستم گذرگاه

bus bar line : علوم مهندسى : سيم هدايت

bus driver : علوم مهندسى : راننده اتوبوس

busboy : کمک پيشخدمت ،پادو

busby : يکجور کلاه پوستى

Buseh : بوسه

bush : شاخ وبرگ , بوته , بته , بوش

bush hammer : علوم مهندسى : تيشه

bush league : ورزش : ليگ سطح پايين

bushed : ازبوته پوشيده شده

Bushehr : بوشهر

bushel : ليتر است , با پيمانه وزن کردن

bushily : بطورانبوه ،پرپشت

bushiness : انبوهى ،پرپشتى

bushing current transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور جريان ميانگذر

bushman : خانه بدوش درافريقاى جنوبى

bushwacking : ورزش : در جنگل از بيراهه رفتن

bushwhack : اداى کسى را در اوردن ،مبارزه کردن

bushy : انبوه ،پرپشت

busily : مشغولانه

businedd data processing : کامپيوتر : داده پردازى تجارى

business : کسب , کاسبي , معامله , کاري , تجارت

business activity : بازرگانى : فعاليت بازرگانى

business combination : قانون ـ فقه : ادغام دو يا چند موسسه در يکى از ان موسسات

business data processing : داده پردازى تجارى

business firms : بازرگانى : بنگاههاى انتقاعى

business fluctuations : بازرگانى : نوسانات بازرگانى

business goods : بازرگانى : کالاى توليدى

business graphics : کامپيوتر : گرافيکهاى تجارى

business income : قانون ـ فقه : درامد خالص تجارتى

business inventories : بازرگانى : موجودى تجارى

business law : بازرگانى : حقوق تجارت

business matters : قانون ـ فقه : مسائل کسبى

business mechines : کامپيوتر : ماشينهاى تجارى

business name : قانون ـ فقه : اسم تجارتى

business software : کامپيوتر : نرم افزارهاى تجارى

business transaction : بازرگانى : داد و ستد بازرگانى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی سرمایه گذاری به صورت کامل و جامع
مقاله در مورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
مقاله ریسک وبازده
مقاله ریسک و مدیریت ریسک
مقاله روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی
روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران
رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه
دنیای در حال تغییر حسابداری مدیریت
بررسی دانش و سیستم حسابداری
تحقیق ‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی
خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)
"تشکیل، اداره، و انحلال موسسات و شرکتهای دولتی"
حل مسائل حسابداری صنعتی
تحقیق تعریف حق العملكار و شرایط عمومی حق العملكاری در گمرك
مقاله در مورد حسابداری و حسابرسی در بانک
تحقیق حسابرسى داخلى
مقاله حسابرسی وجوه نقد وبانک
مقاله حسابرسی عملیاتی در ایران
حسابداری تاییدیه سربرگ شركت