صفحه اصلی

confident
دلگرم
کلمات مشابه

Confident : مطمئن

confidential conversation : مناجات

confidentially : بطور محرمانه

confidently : متوکلاً

configuration : پيگربندي

معنی confident به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی
دانلود پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)
دانلود پرسشنامه خود کارآمدی شرر
دانلود پرسشنامه خود اثرمندی كودكان و نوجوانان (SEQ – C)