لغات مشابه
honing equipment : علوم مهندسى : تجهيزات سنگ زنى

honing machine : علوم مهندسى : دستگاه سنگ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی