معنی islam abad

islam abad
اسلام آباد
کلمات مشابه

Islamic : اسلامي

Islamic Center : مرکز اسلامي

islamic jurisprudence : قانون ـ فقه : فقه

islamic jurist : قانون ـ فقه : فقيه

Islamic Republic of Iran : جمهوري اسلامي ايران

Islamic Republic Revolutionary Guards : سپاه پاسداران

islamic revolution : انقلاب اسلامي

Islamic Shoura : مجلس شورا

Islamic Shoura Council : مجلس شوراي اسلامي

Islamic world : جهان اسلام

islamism : پيروى از دين اسلام ،اسلام گرايى

islamite : مسلمان

islamize : بصورت اسلامى در اوردن ،صورت اسلامى دادن به

island : جزيره دار کردن , جزيره , آبخست

island bases : علوم نظامى : پايگاههاى داخل منطقه پدافندى هوايى پايگاهى داخل منطقه حياتى پايگاههاى جزيره اى دريايى

island pullout : ورزش : مانور چرخاندن تخته موج براى ردکردن موج

island universe : (نج ).کهکشان

islander : جزيره نشين

islands : جزاير

islaner : جزيره نشين ،اهل جزيره

معنی islam abad به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی