لغات مشابه
Utensil : ابزار

Utensil : ابزار

utensil socket : علوم مهندسى : پريز دستگاه برقى

uterine : زهداني , رحمي

uterine brother : قانون ـ فقه : برادر امى

uterine heirs : قانون ـ فقه : ذوالاحارم

uterine life : روانشناسى : زندگى زهدانى

utertus : زهدان ،بچه دان ،رحم

uterus : سيبک , زهدان

utile : بازرگانى : واحد اندازه گيرى مطلوبيت

utilitarian : سودمندگرا

utilitu program : کامپيوتر : برنامه کمکى

utility car : علوم مهندسى : وسيله نقليه عمومى

utility frontier : بازرگانى : مرز مطلوبيت

utility maximization : بازرگانى : به حداکثر رسانيدن مطلوبيت

utility possibility curve : بازرگانى : منحنى امکانات مطلوبيت

utility possibility frontier : بازرگانى : مرز امکانات مطلوبيت

utility programs : کامپيوتر : برنامه هاى سودمند

utility routine : روال سودمند

utilizable : قابل مصرف , قابل استفاده

utilizable discharge : معمارى : بده مفيد

utilization : بکارگرفتگي , بکارگيري , استفاده , بهره برداري , کاربرد , به کارگيري

utilization statistics : کامپيوتر : امار بهره ورى

Utilize : به کار بردن

utilize : بهره برداري کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 440 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 440 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/fe8c7a4fa62c926060c24cbd872076c4a8926ac9', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"4higX98BmtbuhHwwUhQ3nIMOTaJ2ymUjbwwhYQUb";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"utensil";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:28:"لوازم آشپزخانه ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=Utensil";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806250;s:1:"c";i:1537806250;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/fe8c7a4fa62c926060c24cbd872076c4a8926ac9', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"4higX98BmtbuhHwwUhQ3nIMOTaJ2ymUjbwwhYQUb";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"utensil";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:28:"لوازم آشپزخانه ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=Utensil";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806250;s:1:"c";i:1537806250;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/fe8c7a4fa62c926060c24cbd872076c4a8926ac9', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"4higX98BmtbuhHwwUhQ3nIMOTaJ2ymUjbwwhYQUb";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"utensil";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:28:"لوازم آشپزخانه ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=Utensil";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806250;s:1:"c";i:1537806250;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('fe8c7a4fa62c926060c24cbd872076c4a8926ac9', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"4higX98BmtbuhHwwUhQ3nIMOTaJ2ymUjbwwhYQUb";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"utensil";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:28:"لوازم آشپزخانه ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=Utensil";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806250;s:1:"c";i:1537806250;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58