لغات مشابه
absorbant : درکش , درآشام

absorbed : مکنده , مستهلک , منجذب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: