لغات مشابه
accuracy control character : کامپيوتر : دخشه يا کاراکتر کنترل دقت

accuracy life : عمر قانونى لوله جنگ افزار،(برحسب تعداد گلوله)

accuracy of data : عمران : صحت داده هاى امارى

accuracy of fire : علوم نظامى : دقت تير

accuracy score : روانشناسى : نمره دقت

accuracy test : روانشناسى : ازمون دقت

accuracy to size : علوم مهندسى : دقت اندازه گذارى

accurate : راستين , دقيق

accurate to gage : علوم مهندسى : دقت در سنجيدن

accurate to size : علوم مهندسى : دقت در اندازه گرفتن

accurately : بدرستى ،بدقت

accurse : لعنت کردن ،نفرين کردن

accursed : نفرين شده ،ملعون و مطرود

accursedly : ملعونانه ،بطور مردود

accursedness : ملعون بودن ،مردوديت

accusable : قابل اتهام متهم

accusal : تهمت ،افترا

accusant : تهمت زننده

accusation : افترا , تهمت , اتهام

accusative : ريي

accusatory : اتهامي , تهمت آميز

accuse : افترا زدن , متهم ساختن , متهم کردن , تهمت زدن , تهمت بستن

accused : متهم

accusingly : بطريق اتهام

accustom : عادي کردن , عادت دادن , معتاد ساختن , آشنا شدن , خو دادن , خو گرفتن , معتاد شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع فرهنگ در امنيت ملي - 60 صفحه ورد
دانلود پاورپوینت آشنایی با آزبست
دانلود پاورپوینت بررسی شیء فرم
دانلود طرح توجیهی ( كسب و كار ) تولید رب گوجه فرنگی
دانلود طرح توجیهی ( كسب و كار ) تولید رب گوجه فرنگی
دانلود طرح توجیهی ( كسب و كار ) تولید رب گوجه فرنگی
دانلود پاورپوینت جمعیت شناسی و تنظیم خانواده
دانلود پاورپوینت طراحی پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع فرهنگ سازی برای پرورش کودک خلاق -46 صفحه ورد
دانلود پاورپوینت خانه دادرس اهواز
دانلود پاورپوینت فصل اول بخش دوم اقتصاد علوم انسانی دهم
دانلود پاورپوينت رشته هاي تربیت بدنی با عنوان اصول و مبانی تربیت بدنی
دانلود پاورپوينت رشته هاي تربیت بدنی با عنوان اصول و مبانی تربیت بدنی
دانلود پاورپوينت رشته هاي تربیت بدنی با عنوان اصول و مبانی تربیت بدنی
دانلود پاورپوینت نرم افزارها
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع فرهنگ وقف در مکاتب و ادیان - 100 صفحه ورد
دانلود پاورپوینت احکام حروف قرآنی
دانلود پاورپوینت ساماندهي اسناد الكترونيكي از مبدا
دانلود پاورپوینت فصل دوم بخش چهارم اقتصاد علوم انسانی دهم
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 62 روز