صفحه اصلی

accuracy control
کنترل دقت
کلمات مشابه

accuracy control character : کامپيوتر : دخشه يا کاراکتر کنترل دقت

accuracy life : عمر قانونى لوله جنگ افزار،(برحسب تعداد گلوله)

accuracy of data : عمران : صحت داده هاى امارى

accuracy of fire : علوم نظامى : دقت تير

accuracy score : روانشناسى : نمره دقت

معنی accuracy control به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود معالجه زخم معده و روده
دانلود مقولات عشر
دانلود نقش آب در انتقال بیماریها
دانلود نقش فیزیک در پزشکی