لغات مشابه
acoustico : پيشوندى است به معنى( صوتى)

acousticon : گوشيار،سمعک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: