لغات مشابه
acrid : تند , دبش , گس

acridfty : دبشى ،تندى ،زنندگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: