لغات مشابه
active participial abjective : صفت اسم فاعلى ،اسم فاعلى که بطورصفات بکار رود

active plate : الکترونيک : صفحه موثر

active power : الکترونيک : توان موثر

active rope : ورزش : طناب اصلى کوهنوردى

active sodomy : بچه بازى ،لواطه

active therapy : روانشناسى : درمان فعال

active vocabulary : روانشناسى : واژگان فعال

active window : کامپيوتر : پنجره فعال

actively : فعالانه

activeness : جديت ،کار،عمل ،فعاليت

activism : اعتقاد بلزوم عمليات حاد و شديد،فرضيه ء فلسفه ء(عملى)

activist : طرفدار عمل

activity : فعاليت

activity analysis : بازرگانى : تحليل فعاليت

activity catharsis : روانشناسى : پالايش عملى

activity chart : روانشناسى : نمودار فعاليت

activity cycle : روانشناسى : چرخه فعاليت

activity designator : علوم نظامى : شاخص فعاليت يکان يا قسمت

activity drive : روانشناسى : سائق فعاليت

activity group therapy : روانشناسى : درمان با فعاليت گروهى

activity light : کامپيوتر : چراغ فعاليت

activity of soil : عمران : فعاليت خاک

activity quotient : روانشناسى : بهر فعاليت

activity ratio : کامپيوتر : نسبت فعاليت

activity sampling : روانشناسى : نمونه گيرى از فعاليت

activity wheel : روانشناسى : گردونه فعاليت

actone : روانشناسى : طرح عمل

actor : بازيگر , بازيگران داستان

actress : بازيگران داستان , بازيگر , بازيگرزن

acts : عمليات , اعمال

acts based on private motives : قانون ـ فقه : غرض ورزى

actual : حالي

actual address : نشاني واقعي

actual argument : نشانوند واقعي

actual carrier : بازرگانى : موسسه حمل و نقل واقعى

actual damage : بازرگانى : خسارت واقعى

actual decimal point : کامپيوتر : نقطه يا مميز اعشارى واقعى

actual expenses : بازرگانى : مخارج واقعى

actual income : بازرگانى : درامد واقعى

actual instruction : دستور العمل واقعى

actual investment : بازرگانى : سرمايه گذارى واقعى

actual key : کليد واقعي

actual load : علوم مهندسى : بار واقعى

actual loss : بازرگانى : زيان واقعى

actual maximum flowline : عمران : ماکزيمم خط ابدهى حقيقى

actual movement (nav) : علوم دريايى : حرکت حقيقى

actual neurosis : روانشناسى : روان رنجورى واقعى

actual obligated space : علوم نظامى : محل يا جا در بارگيرى دريايى

actual parameter : پارامتر واقعى

actual placement : علوم نظامى : قرار دادن بار در محل تخليه و بارگيرى

actual price : بازرگانى : قيمت واقعى

actual resistivity : عمران : مقاومت حقيقى

actual saving : بازرگانى : پس انداز واقعى

actual self : روانشناسى : خود واقعى

actual state of affairs : اوضاع فصلى ،اوضاع کنونى ،وضع فعلى

actual total loss : بازرگانى : کل زيان وارده

actual velocity : عمران : سرعت واقعى

actual velocity of ground water : عمران : سرعت واقعى اب زيرزمينى

actual water income : عمران : اب ورودى موثر

actuality : امرمسلم

actuality or actualness : واقعيت ،فعليت ،امرمسلم

actualize : واقعي کردن

actually : عملا , بالفعل , واقعا , فعلا , در حقيقت

actuarial : احصائى ،امارى

actuary : آمارگر , آمارگير

actuated mine : علوم نظامى : مين مسلح شده

actuating horns : علوم هوايى : اهرمهايى که کابلهاى کنترل به انهامتصل شده و توسط انها سطوح فرامين را حرکت ميدهند

actuation : بکار اندازي

actuator : بکار اندازنده

actuator piston : علوم هوايى : قسمت متحرک يک عمل کننده يا محرک هيدروليکى يا نيوماتيکى

actuble : بازى کردن ،دراوردنى ،قابل به معرض نمايش گذاردن

acuate : تند و تيزکردن

aculeate : نيشدار،خاردار

aculeolate : خاردار،تيغ دار

aculeus : خار،تيغ ،نيش

acumen : تيز هوشى ،تيز فهمى ،فراست

acuminate : نوک دار

acumination : عمل تيزکردن

acuminous : تيزهوش ،ذکى

acummulator battery : شيمى : باترى بارشدنى

acupunctuate : سوزن فروکردن

acupuncture : طب سوزني , سوزن درماني

acute : حاد , سلسله اعصاب مو

acute alcoholic intoxication : روانشناسى : مسموميت حاد الکلى

acute angle : زاويه حاده , زاويه تند

acute brain disorder : روانشناسى : اختلال مغزى حاد

acute brain syndrome : روانشناسى : نشانگان مغزى حاد

acute confusional state : روانشناسى : حالت گم گشتگى حاد

acute dose : علوم نظامى : دز دريافتى حاد و غير قابل علاج

acute hallucinosis : روانشناسى : توهم زدگى حاد

acute paranoid state : روانشناسى : حالت پارانويايى حاد

acute preparation : روانشناسى : حيوان کشى از روى ترحم

acute stress reaction : روانشناسى : واکنش حاد فشار روانى

acute angled : علوم مهندسى : زاويه حاده

acutely : بحدت

acuteness : ذکاوت

acutifoliate : داراى برگهاى نوک تيز

acyclic : ناچرخهي

acyclic compound : شيمى : ترکيب ناحلقه اى

acyclic graph : کامپيوتر : نگاره سازى ناچرخه يى

acyclic machine : الکترونيک : ماشين تک قطب

acyl oxygen fission : شيمى : گسسته شدن پيوند اسيل - اکسيژن

acylating agent : شيمى : عامل اسيل دار کننده

acylium ion : شيمى : يون اسيليوم

acyloin condensation : شيمى : تراکم اسيلى

acyrology : انشاء و گفتار غلط

ad : جنجالي , چرنده , چاروادار , بلد , ضال , بي معرفت , چيت , غادر , چنار

ad (average deviation) : روانشناسى : انحراف متوسط

ad court : ورزش : زمين سرويس سمت چپ تنيس

ad hoc : فاقد عموميت

ad hoc arbitration : قانون ـ فقه : داورى موردى

ad lib feeding : روانشناسى : تغذيه ازاد

ad velorem : بازرگانى : ارزشى

adactylous : بى پنجه ،بى انگشت

adage : مثل ،امثال و حکم

adagio : (مو.رقص )اهسته و ملايم ،اجراى اهنگ باهستگى ،(در بالت )رقص دو نفرى که زن روى پنجه ءپا ميرقصد و بکمک مرد اهسته بهوا ميپرد

Adam : آدم ابولبشر , آدم

adamancy : سر سختى ،سختى

adamant : يکدنده

adamantean : الماس وش ،سخت ،داراى تلئلو،الماس

adamantine : محکم ،سخت و درخشان( مانند الماس)

adamantine drilling : عمران : حفارى با مته ساچمه اى

adamic : ادمى ،متعلق به ادم

adamic earth : گل رس ،خاک رس

adamite : اولاد ادم ،ادم برهنه

adams apple : بر امدگى گلو،جوزک ،سيب حضرت ادم

adams gambit : ورزش : گامبى ادامز در بازى وينى

adams needle : نخل

adaphic organism : زيست شناسى : زيستمند خاکى

adaphorous : بى سودوزيان ،جزئى ،بى تاثير،غيراساسى

adapt : تطبيق دادن

adaptability : وفق پذيري

adaptable : وفق پذير , سازواري پزير

adaptableness : قابليت توافق ،قوه سازگارى ( با مقتضيات) ،سازش ،مناسبت

adaptation : سازواري , اقتباس , وفاق , تطبيق

adaptation level : روانشناسى : سطح انطباق

adaptation syndrome : روانشناسى : نشانگان انطباق

adaptation time : روانشناسى : زمان انطباق

adapted : اقتباسي

adapter : وفق دهنده , سازوارگر

adapter arbor : علوم مهندسى : ميله تطبيق دهنده

adapter bearing : علوم مهندسى : ياطاقان تطبيق دهنده

adapter boards : کامپيوتر : برد تطبيق دهنده

adapter booster : علوم نظامى : چاشنى خوران ،غلاف تطبيق دهنده

adapter flange : علوم مهندسى : فلانژ تطبيق دهنده

adapter sleeve : علوم مهندسى : پوسته تطبيق دهنده

adapter toolholder : علوم مهندسى : ابزارگير تطبيق دهنده

adaption : سازواري

adaptive : وفقي , تطبيقي

adaptive functioning : روانشناسى : کارکرد انطباقى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

معرفی و به كار گیری سوپر آلیاژها
بررسی پوشش نسوز
نانوسامانه های پلیمری قالب مولکولی هوشمند و کاربرد آنها در فناوریهای نوین
بررسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت
بررسی چدن ریختگی
مطالعه ریزساختار آلیاژهای نانوكریستال Al-Ti تركیب شده بوسیله ball mill در اتمسفر هیدروژن و اكستروژن گرم آن
بررسی روش آنالیز روغن
آهنگری (تغییر فرم آزاد)
آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها
بررسی برشكاری قوسی پلاسما
مقایسه آموزش و پرورش ایران و سوئیس
پلی کربنات ترمو پلاستیک آروماتیک بر پایه بیس فنول A
بررسی شرح فرآیند
مقاله بورس و ابزارهای مالی آن
بررسی اصول تراشكاری
بررسی تولید آهن به روش اسفنجی
بررسی جوشكاری با اكسی استیلن
بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG)
بررسی سیستم های اندازه گیری