لغات مشابه
actual neurosis : روانشناسى : روان رنجورى واقعى

actual obligated space : علوم نظامى : محل يا جا در بارگيرى دريايى

actual parameter : پارامتر واقعى

actual placement : علوم نظامى : قرار دادن بار در محل تخليه و بارگيرى

actual price : بازرگانى : قيمت واقعى

actual resistivity : عمران : مقاومت حقيقى

actual saving : بازرگانى : پس انداز واقعى

actual self : روانشناسى : خود واقعى

actual state of affairs : اوضاع فصلى ،اوضاع کنونى ،وضع فعلى

actual total loss : بازرگانى : کل زيان وارده

actual velocity : عمران : سرعت واقعى

actual velocity of ground water : عمران : سرعت واقعى اب زيرزمينى

actual water income : عمران : اب ورودى موثر

actuality : امرمسلم

actuality or actualness : واقعيت ،فعليت ،امرمسلم

actualize : واقعي کردن

actually : عملا , بالفعل , واقعا , فعلا , در حقيقت

actuarial : احصائى ،امارى

actuary : آمارگر , آمارگير

actuated mine : علوم نظامى : مين مسلح شده

actuating horns : علوم هوايى : اهرمهايى که کابلهاى کنترل به انهامتصل شده و توسط انها سطوح فرامين را حرکت ميدهند

actuation : بکار اندازي

actuator : بکار اندازنده

actuator piston : علوم هوايى : قسمت متحرک يک عمل کننده يا محرک هيدروليکى يا نيوماتيکى

actuble : بازى کردن ،دراوردنى ،قابل به معرض نمايش گذاردن

acuate : تند و تيزکردن

aculeate : نيشدار،خاردار

aculeolate : خاردار،تيغ دار

aculeus : خار،تيغ ،نيش

acumen : تيز هوشى ،تيز فهمى ،فراست

acuminate : نوک دار

acumination : عمل تيزکردن

acuminous : تيزهوش ،ذکى

acummulator battery : شيمى : باترى بارشدنى

acupunctuate : سوزن فروکردن

acupuncture : طب سوزني , سوزن درماني

acute : حاد , سلسله اعصاب مو

acute alcoholic intoxication : روانشناسى : مسموميت حاد الکلى

acute angle : زاويه حاده , زاويه تند

acute brain disorder : روانشناسى : اختلال مغزى حاد

acute brain syndrome : روانشناسى : نشانگان مغزى حاد

acute confusional state : روانشناسى : حالت گم گشتگى حاد

acute dose : علوم نظامى : دز دريافتى حاد و غير قابل علاج

acute hallucinosis : روانشناسى : توهم زدگى حاد

acute paranoid state : روانشناسى : حالت پارانويايى حاد

acute preparation : روانشناسى : حيوان کشى از روى ترحم

acute stress reaction : روانشناسى : واکنش حاد فشار روانى

acute angled : علوم مهندسى : زاويه حاده

acutely : بحدت

acuteness : ذکاوت

acutifoliate : داراى برگهاى نوک تيز

acyclic : ناچرخهي

acyclic compound : شيمى : ترکيب ناحلقه اى

acyclic graph : کامپيوتر : نگاره سازى ناچرخه يى

acyclic machine : الکترونيک : ماشين تک قطب

acyl oxygen fission : شيمى : گسسته شدن پيوند اسيل - اکسيژن

acylating agent : شيمى : عامل اسيل دار کننده

acylium ion : شيمى : يون اسيليوم

acyloin condensation : شيمى : تراکم اسيلى

acyrology : انشاء و گفتار غلط

ad : جنجالي , چرنده , چاروادار , بلد , ضال , بي معرفت , چيت , غادر , چنار

ad (average deviation) : روانشناسى : انحراف متوسط

ad court : ورزش : زمين سرويس سمت چپ تنيس

ad hoc : فاقد عموميت

ad hoc arbitration : قانون ـ فقه : داورى موردى

ad lib feeding : روانشناسى : تغذيه ازاد

ad velorem : بازرگانى : ارزشى

adactylous : بى پنجه ،بى انگشت

adage : مثل ،امثال و حکم

adagio : (مو.رقص )اهسته و ملايم ،اجراى اهنگ باهستگى ،(در بالت )رقص دو نفرى که زن روى پنجه ءپا ميرقصد و بکمک مرد اهسته بهوا ميپرد

Adam : آدم ابولبشر , آدم

adamancy : سر سختى ،سختى

adamant : يکدنده

adamantean : الماس وش ،سخت ،داراى تلئلو،الماس

adamantine : محکم ،سخت و درخشان( مانند الماس)

adamantine drilling : عمران : حفارى با مته ساچمه اى

adamic : ادمى ،متعلق به ادم

adamic earth : گل رس ،خاک رس

adamite : اولاد ادم ،ادم برهنه

adams apple : بر امدگى گلو،جوزک ،سيب حضرت ادم

adams gambit : ورزش : گامبى ادامز در بازى وينى

adams needle : نخل

adaphic organism : زيست شناسى : زيستمند خاکى

adaphorous : بى سودوزيان ،جزئى ،بى تاثير،غيراساسى

adapt : تطبيق دادن

adaptability : وفق پذيري

adaptable : وفق پذير , سازواري پزير

adaptableness : قابليت توافق ،قوه سازگارى ( با مقتضيات) ،سازش ،مناسبت

adaptation : سازواري , اقتباس , وفاق , تطبيق

adaptation level : روانشناسى : سطح انطباق

adaptation syndrome : روانشناسى : نشانگان انطباق

adaptation time : روانشناسى : زمان انطباق

adapted : اقتباسي

adapter : وفق دهنده , سازوارگر

adapter arbor : علوم مهندسى : ميله تطبيق دهنده

adapter bearing : علوم مهندسى : ياطاقان تطبيق دهنده

adapter boards : کامپيوتر : برد تطبيق دهنده

adapter booster : علوم نظامى : چاشنى خوران ،غلاف تطبيق دهنده

adapter flange : علوم مهندسى : فلانژ تطبيق دهنده

adapter sleeve : علوم مهندسى : پوسته تطبيق دهنده

adapter toolholder : علوم مهندسى : ابزارگير تطبيق دهنده

adaption : سازواري

adaptive : وفقي , تطبيقي

adaptive functioning : روانشناسى : کارکرد انطباقى

adaptive radiation : زيست شناسى : پرتوش سازگار

adaptive system : کامپيوتر : سيستم سازگار

adaptiveness : قوه توافق

adaptometer : سازواري سنج

adaptometry : سازواري سنجي

adaptor : سازوارگر , وفق دهنده

adaptor piece : علوم دريايى : حلقه اتصال

adaxial : محورى ،متمايل بطرف محور

adays : در روز

adb : کامپيوتر : Apple Desktop Bus

adbivalent : دوظرفيتي

add : افزودن , علاوه کردن , اضافه نمودن , اضافه کردن

add fuel to fire : آتش دامن زدن

add fuel to the fire : دامن زدن

add in : کامپيوتر : افزودنى

add in program : کامپيوتر : برنامه افزودنى

add up : جمع کردن , جمع زدن , جمع بندي کردن

addable : اضافه شدني

addax : (ج.ش ).يکنوع بز کوهى که رنگ روشن دارد و در افريقا و سيبرى ديده ميشود

added : افزوده

added to that : اضافه بران

added value : بازرگانى : ارزش افزوده

addend : مضاف ،عدد مضاعف ،عددافزوده شده

adder : مار جعفري , افزيشگر

adder subtractor : افزايشگر و کاهشگر

adder subtracter : کامپيوتر : افزايشگر - کاهشگر

adders mouth : تعلب امريکايى

adders tongue : کرف زبان مارى ،سرخس زبان مارى ،لسان الحيه

addersser or or : خطاب کننده ،نامه نويس ،عريضه نويس

addibility : قابليت افزايش

addible : جمع زدنى ،افزودنى

addict : مبتلا کردن , خو گرفتگي , معتاد کردن , معتاد

addicted : افيوني , معتاد

addictedness : اموختگى ،اعتياد،تمايل

addiction : ابتلاء , ابتلا , اعتياد , آموختگي

addictive : معتاد کننده

adding machine : ماشين افزيشگر

adding up : جمع بندي

additament : افزايش ،الحاق

addition : علاوه , جمع

addition compound : شيمى : ترکيب افزايشى

addition polymer : شيمى : بسيار افزايشى

addition reaction : شيمى : واکنش افزايشى

addition record : کامپيوتر : رکورد اضافى

addition table : جدول افزيشي

addition theorem : روانشناسى : قضيه جمع پذيرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق بررسی محاسبه مبتنی بر DNA
تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS
تحقیق بررسی مدلهای محاسباتی عصبی از تأثیر جانبی ناحیه آسیب دیده مغز روی نواحی دیگر
تحقیق بررسی مراحل تعمیر مربوط به شبكه برق رسانی یك منطقه نفتی
تحقیق بررسی مراقبتهای بهداشتی
تحقیق بررسی میتوكندری (ساختار سلولی)
تحقیق بررسی میكروسكوپهای الكترونی و كاربرد آنها در علم پزشكی
تحقیق بررسی نحوه كار برنامه های كاربردی وب
بروشور درباره سرطان ریه
بررسی نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج (GIS)
پژوهش بررسی كانه آرایی كانسنگ منگنز
بررسی مختضات ومشخصاتEPDM
بررسی مقایسه ای فراوری كانسارهای كرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ
برق مجتمع مسکونی شهدای سوم خرداد
بررسی بهداشت دهان و دندان
"طراحی، ساخت و نصب بویلر های صنعتی به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه"
بررسی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)
بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال
برسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی