لغات مشابه
aegisthus : فرزند Thyestes قاتل Atreus و عاشق کليتمنسترا)Clytemnestra(

aeneas : (افسانه ء يونانى )فرزند افروديت و انکسيس )Anchises( که تروا )Tory( را ترک کرد

aeolian : منسوب به ائولوس )Aeolus( خداى بادها

aeolian harp : (مو ).الت موسيقى بادى شبيه بجعبه

aeolian soil : عمران : خاکى که از مواد متشکله باد تشکيل يافته است

aeoliplie : گوگردان

aeolotropy : شيمى : ناهمسانگردى

aeon : قرن بي انتها

aeonian : جاودانى

aerated bread : نانيکه مصنوعابوسيله گازدرامده باشد،نان گازدار

aeration : هوا خوردگي

aeration drainage : عمران : زهکشى تهويه اى

aeration irrigation : عمران : ابيارى براى تهويه خاک

aeration zone : عمران : منطقه هواگير

aerator : هوا دهنده ،دستگاه بخور

aerial : هويي

aerial cartwheel : ورزش : مارپيچ همراه با پرش و چرخش

aerial circuit : الکترونيک : انتن هوايى

aerial field artillery : علوم نظامى : توپخانه محمول هوايى

aerial fire support : علوم نظامى : پشتيبانى اتش هوايى

aerial line : علوم مهندسى : خط هوايى

aerial mast : الکترونيک : دکل انتن

aerial mine : علوم نظامى : مين انتن دار

aerial navigation : ناوبرى هوايى ،هوا نوردى

aerial observation : علوم نظامى : ديدبانى هوايى

aerial perspective : روانشناسى : نماى هوايى

aerial photogrammetry : عمران : فتوگرامترى هوائى

aerial photography : معمارى : عکاسى هوائى

aerial radar : علوم دريايى : رادار هوايى

aerial reconnaissance : علوم نظامى : شناسايى هوايى

aerial ropeway : علوم مهندسى : خط هوايى ترن برقى

aerial switch : الکترونيک : کليد انتن

aerial switching : الکترونيک : کليدزنى انتن

aerial target aquisition : علوم نظامى : هدف يابى هوايى

aerial map : عمران : عکس هوائى

aerialist : بندباز

aerie : آشيانه مرتفع

aeriferous : هوابر

aerification : تهويه

aeriform : هوا مانند،پوچ

aerify : تبديل به هوا کردن ،به بخار يا گاز تبدبل کردن

aerily : بطور هوايى ،هواسان

aero : مربوط به پرواز يا هواپيما

aeroballistics : فن پرتاب گلوله يا موشک در فضا

aerobatics : پرواز خوبي

aerobe : ميکروب هوازى

aerobee : علوم نظامى : نوعى راکت تجسسى دريايى

aerobic bacteria : معمارى : باکترى هوازى

aerobic organisms : عمران : موجودات هوازى

aerobic power : ورزش : توان هوازى

aerobiosis : هوازيستي , هوازي

aeroboat : کشتى طيار

aerocommander : علوم نظامى : نوعى هواپيما

aerodynamic balance : علوم هوايى : تعادل ايروديناميکى

aerodynamic blockage thrust reverser : علوم هوايى : وسيله اى براى معکوس کردن نيروى جلوبر

aerodynamic braking : علوم هوايى : استفاده از ترمزهاى هوايى يا چتر

aerodynamic center (ac) : علوم هوايى : مرکز ايروديناميکى

aerodynamic coefficient : علوم هوايى : ضريب ايروديناميکى

aerodynamic factors : علوم هوايى : عوامل ايروديناميکى

aerodynamic heating : علوم هوايى : افزايش دما ناشى از جريان سريع هوا روى سطوح ايروديناميکى به ويژه در سرعتهاى زياد

aerodynamic mean chord (amc) : علوم هوايى : وتر متوسط ايروديناميکى

aerodynamic shape : علوم هوايى : شکل يک جسم در رابطه با جريان هوا در اطراف ان

aerodynamicist : متخصص در علم حرکت گاز و هوا

aerofoil : علوم هوايى : مقطع ايروديناميکى

aerofoil type offtake regulator : عمران : دهانه ابگير خودکار با جريان معکوس به فرم ائروديناميک

aerogram : هوا نامه

aerogramme : هوا نامه

aerogun : علوم نظامى : توپ محمول با هواپيما

aerolite : شهاب ثاقب

aerolite or lith : سنگ اسمانى ،شخانه

aerological : وابسته بهواشناسى

aerologist : هواشناس

aerology : جوشناسي

aeromancy : شگون بينى باهوا،تفال بوسيله هوا،پيش بينى تغييرات هوا

aeromechanic : مربوط به مکانيک هواپيمايى

aeromechanics : فن مکانيک هواپيمايى

aeromedical evacuation : علوم نظامى : تخليه پزشکى هوايى

aeromedicine : (طب )قسمتى از طب که درباره ء بيماريها و اختلالات ناشى از پرواز گفتگو ميکند

aerometry : هواسنجى ،سنجش غلظت هوا

aeronautic : مربوط به دانش هوانوردى

aeronautical information overprint : علوم نظامى : اطلاعات حاشيه اى نقشه ناوبرى هوايى

aeronautical mile : علوم نظامى : ميل هوايى

aeronautics : دانش هواپيمائي

aeronautism : هوانوردى ،سفردرهوا

aeroneurosis : (طب )اختلالات عصبى فضانوردان در اثر تحريک و هيجان(مانند التهاب و دل درد واسهال و غيره)

aerophagia : روانشناسى : هوا بلعى

aerophyte : زيست شناسى : گياه هوازى

aeroscope : اسبابى که غباروذرات هواراجمع ميکنند،هوابين

aeroscopy : هوابيني

aerosol spray : شيمى : افشانه گردپاش

aerosol spray gun : شيمى : افشانه تفنگى گردپاش

aerospace : آرواسپيس

aerospace vehicle : علوم هوايى : هر رسانگر کنترلى که قادر به پرواز در هوا و فضا باشد

aerospce : علوم هوايى : هوافضا

aerosphere : اتمسفر , کره هوا

aerostation : کشتى رانى هوايى

aerotherapeutics : معالجه بوسيله هوا

aeruginous : زنگارگون ،زنگارى ،زنگ گرفته

aery : )=aerie(هوايى

aesculapian : طبى ،وابسته به دارگونه طب ،پزشک ،طبيب

aesthesia : قوه احساس ،هوش ،هوشيارى

aesthesiogenic : روانشناسى : احساس زا

aesthesiometer : روانشناسى : بساوايى سنج

aesthete : جمال پرست

aesthetic : ظريف طبع

aesthetician : روانشناسى : زيبايى شناس

aestheticism : زيبيي پرستي

aesthetics : زيبائي شناسي , زيبيي گريي

aesthsis : حس ،احساس ،هوش

aestival : ناخوشي تابستاني

aestivate : تابستان را گذراندن ،(ج.ش ).رخوت تابستانى داشتن ،تابستان را بحال رخوت گذراندن

aestivation : نهاد،(ج.ش ).تابستان گذرانى ،رخوت تابستانى

aetiology : علم تشخيص علل امراض ،علت شناسى ،انگيزه شناسى ،تعليل

aetna material : الکترونيک : ماده اتنا

Afagh : آفاق

afar : از دور،دورا دور،(غالبا قبل از ان from و بعد ازان off ميايد)

Afarin : آفرين

Afat : عفت

afcet : کامپيوتر : Cybernetique Economiqe et Technique Association Francaise Pour laسازمان حرفه اى فرانسوى که هدف ان گرد هم اوردن دانشمندان فرانسوى در زمينه هاى مختلف کامپيوترى است

afebrile : بى تب

affability : دلجويى ،مهربانى ،خوشرويى ،مدارا

affable : خوش برخورد , خوش خلق

affableness : دلجويى ،مهربانى ،خوشرويى ،ملايمت ،مدارا

affably : از روى محبت و دلجوئى

affair : مصلحت , حاجت , امر

affaire : کار و بار

affairs : امور , مصالح

affect : تاثير گذاردن , اثر کردن

affect block : روانشناسى : وقفه عاطفه

affect display : روانشناسى : نمايش عاطفه

affect inversion : روانشناسى : وارونگى عاطفه

affect structure : روانشناسى : ساخت عاطفه

affectation : تصنع

affected : تصنعي , مبتلا , دچارعلت کردن

affected with : مبتلا به

affectedly : از روى ظاهر سازى ،بطور ساختگى ،با حالت بخود گرفته

affecter : وانمود کننده ،ظاهر ساز

affecting : موثر،محرک احساسات

affectingly : بطور موثر

affection : عاطفه , علاقه , محبت , عطوفت , رافت , عطف

affectional : عطفي

affectionate : عاطف , با محبت , مهربان , محبت آميز

affectionately : بمهربانى ،با محبت ، (در پايان نامه ) دوستدار شما

affectionateness : مهربانى ،محبت

affectioned : مهربانى ،بامحبت

affective congruency : روانشناسى : همخوانى عاطفى

affective disorders : روانشناسى : اختلالهاى عاطفى

affective hallucination : روانشناسى : توهم هيجانى

affective logic : روانشناسى : منطق عاطفى

affective psychosis : روانشناسى : روان پريشى عاطفى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پرسشنامه بیش فعالی بزرگسالان
کتاب طراحی مخازن تحت فشار نوشته DENNIS MOSS
پرسشنامه تاب آوری 25 سوالی
پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر DAS
پرسشنامه سازگاری تحصیلی
پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA
پرسشنامه استاندارد خصوصیات اخلاقی وودورث
پرسشنامه استاندارد خلاقیت
پرسشنامه سلامت عمومی (28- GHQ)
پرسشنامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ
پرسش نامه سؤالات آزمون ترس (FCL)
پرسشنامه استرس شغلی کوپر
پرسشنامه اضطراب امتحان
پرسشنامه اضطراب اجتماعی 20 سوالی
پرسشنامه اعتیاد به مواد مخدر
پرسشنامه افسردگی سما (سنجش میزان افسردگی)
پرسشنامه افکار خودآیند منفی
پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای
پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل