صفحه اصلی

affirmative
تصديقآميز , مبت , عبارت مثبت , اظهار مثبت
کلمات مشابه

affirmative answer : جواب مثبت

affirmatively : بطور مثبت

affirmatory : تصديق اميز،اظهارمثبت ،کلمه اثبات ،عبارت اثبات

affix : پيوستن ،ضميمه کردن ،اضافه نمودن ،چسبانيدن

affixture : افزايش ،افزودگى

معنی affirmative به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود سد سازی تا قبل از هخامنشیان
دانلود تحقیق سد سازی
دانلود پژوهش سدها
دانلود پاورپوینت کاربردی کاویتاسیون و NPSH به زبان ساده
دانلود کاهش نشت از سد خاکی باغكل با استفاده از پرده آب بند SEEP W
دانلود جزوه آموزشی مبانی پمپ ها
دانلود نمونه SPEC شرکت توتال برای تجهیزات دوار به زبان انگلیسی GENERAL SPECIFICATION ROTATING MACHINERY
دانلود مواد تشكیل دهنده بتن
دانلود نقاشی دیواری