صفحه اصلی

affirmative answer
جواب مثبت
کلمات مشابه

affirmatively : بطور مثبت

affirmatory : تصديق اميز،اظهارمثبت ،کلمه اثبات ،عبارت اثبات

affix : پيوستن ،ضميمه کردن ،اضافه نمودن ،چسبانيدن

affixture : افزايش ،افزودگى

afflation : وزش ،الهام

معنی affirmative answer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه
دانلود مقاله مقایسه نظام های آموزشی ایران و فنلاند
دانلود پاورپوینت مطالعات اقتصادی طرح شهرسازی
دانلود "مقاله مقدمه و نتیجه شناخت مشتری،شركت،گسترش نقش ارتباطات در بازار"
دانلود مقاله نگاهی ادبی به سوره یوسف (ع)
دانلود مقاله نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث
دانلود مقاله نگرشهای مولكولی و فیزیولوژیكی به تحمل خشكسالی
دانلود "مقاله نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری"
دانلود پاورپوینت مسکن و تراکم