صفحه اصلی

affirmatively
بطور مثبت
کلمات مشابه

affirmatory : تصديق اميز،اظهارمثبت ،کلمه اثبات ،عبارت اثبات

affix : پيوستن ،ضميمه کردن ،اضافه نمودن ،چسبانيدن

affixture : افزايش ،افزودگى

afflation : وزش ،الهام

afflatus : وحي الهي

معنی affirmatively به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود گزارش کاراموزی طراحی یك سیستم اندازه گیری
دانلود گزارش کاراموزی طرح ریزی واحدهای صنعتی(طراحی كارخانه)
دانلود گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو
دانلود گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهای MAC
دانلود گزارش کاراموزی فن و هنر سفالگری
دانلود گزارش کاراموزی بررسی قانون كار
دانلود گزارش کاراموزی كابرد چوب در معماری
دانلود گزارش کاراموزی كاربرد چوب در ساختمانها و پلها
دانلود گزارش کاراموزی كارخانه تن ماهی پونل