صفحه اصلی

affix
پيوستن ،ضميمه کردن ،اضافه نمودن ،چسبانيدن
کلمات مشابه

affixture : افزايش ،افزودگى

afflation : وزش ،الهام

afflatus : وحي الهي

afflict : رنجور کردن

afflicted : غمزده , غصه دار , مستمند , مصيبت زده , غمديده , رنجه , بلا ديده , دلخسته

معنی affix به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله بررسی مفاهیم و ملاحظات پیاده سازی ERP
دانلود تحقیق در مورد شیوه زندگی سالم
دانلود تحقیق در مورد عدل الهی
دانلود تحقیق و بررسی در مورد جنین (جنین انسان)