صفحه اصلی

affluence
نعمت , تنعم
کلمات مشابه

affluxion : ريزش ،انبوهى ،جريان

afforce : نيرو دادن ،نيروى کمکى ،فرستادن به

afforcement : تقويت ،اعزام نيروى امداد

afford : از عهده برآمدن , استطاعت داشتن

afforest : جنگلکاري کردن

معنی affluence به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود فایل پاورپوینت چالش ها و چشم اندازها در فرایند یاددهی یادگیری و تعادل های شیمایی
دانلود فایل پاورپوینت طوفان فکری ساختاردهی و ارزیابی ایده ها انتخاب
دانلود فایل پاورپوینت بیماری وبا
دانلود فایل پاورپوینت تاریخچه اتم و نظریه هایی در مورد اتم
دانلود فایل پاورپوینت تاریخچه خط عربی
دانلود فایل پاورپوینت تاریخ مصر باستان
دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با نظام 5s
دانلود پاورپوینت پی دی اف شده آشنایی با ابزار دقیق
دانلود پاورپوینت بودجه بندی سنتى