صفحه اصلی

affluxion
ريزش ،انبوهى ،جريان
کلمات مشابه

afforce : نيرو دادن ،نيروى کمکى ،فرستادن به

afforcement : تقويت ،اعزام نيروى امداد

afford : از عهده برآمدن , استطاعت داشتن

afforest : جنگلکاري کردن

afforestment : جنگل سازى ،تبديل بجنگل ياشکارگاه

معنی affluxion به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی با مشتریان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق كارآفرینی سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفكر استراتژیك