صفحه اصلی

afforce
نيرو دادن ،نيروى کمکى ،فرستادن به
کلمات مشابه

afforcement : تقويت ،اعزام نيروى امداد

afford : از عهده برآمدن , استطاعت داشتن

afforest : جنگلکاري کردن

afforestment : جنگل سازى ،تبديل بجنگل ياشکارگاه

affose : ريختن ،پاشيدن

معنی afforce به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ای
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی ساختار سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تبلیغات دهان به دهان
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره اعتیاد به اینترنت
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ویژگی های شخصیت
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بیمه