صفحه اصلی

afforcement
تقويت ،اعزام نيروى امداد
کلمات مشابه

afford : از عهده برآمدن , استطاعت داشتن

afforest : جنگلکاري کردن

afforestment : جنگل سازى ،تبديل بجنگل ياشکارگاه

affose : ريختن ،پاشيدن

affranchisement : تخليص ،تحرير

معنی afforcement به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان و ابعاد آن
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق یائسگی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان و راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای مقابله ای
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مادران کودکان کم‌شنوا
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی اجتماعی