صفحه اصلی

afford
از عهده برآمدن , استطاعت داشتن
کلمات مشابه

afforest : جنگلکاري کردن

afforestment : جنگل سازى ،تبديل بجنگل ياشکارگاه

affose : ريختن ،پاشيدن

affranchisement : تخليص ،تحرير

affranchize : ازاد کردن ،معاف کردن

معنی afford به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه با موضوع طرحواره های هیجانی (فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه با موضوع سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف(فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه با موضوع تعهد سازمانی (فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه با موضوع حافظه (فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه با موضوع حمایت اجتماعی (فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه با موضوع خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه با موضوع رضایت تحصیلی (فصل دوم تحقیق)
دانلود خلاصه تمام فیزیک کنکور
دانلود کتاب اموزش (power point)