صفحه اصلی

afforestment
جنگل سازى ،تبديل بجنگل ياشکارگاه
کلمات مشابه

affose : ريختن ،پاشيدن

affranchisement : تخليص ،تحرير

affranchize : ازاد کردن ،معاف کردن

affray : غوغا،نزاع ،سلب ارامش مردم ،مزاحمت فراهم اوردن ،ترساندن ،هراسانيدن

affreight : کرايه کردن

معنی afforestment به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی تفكر استراتژیك
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی قیمت گذاری
دانلود دانلود فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی رفتار مصرف کننده