صفحه اصلی

affranchize
ازاد کردن ،معاف کردن
کلمات مشابه

affray : غوغا،نزاع ،سلب ارامش مردم ،مزاحمت فراهم اوردن ،ترساندن ،هراسانيدن

affreight : کرايه کردن

affrication : ادغام ،سرقت

affright : وحشت زده

affrighter : ترساننده ،مايه ترس

معنی affranchize به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های هویت
دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزه کاری
دانلود یشینه تحقیق و مبانی نظری بیماری عروق کرونر قلبی
دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاب آوری
دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری سیستم های مغزی رفتاری
دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش معنوی
دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری کمال گرایی
دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره شخصیت
دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره جراحی زیبایی