لغات مشابه
algebra : جبر , جبر و مقابله

algebraic : جبري

algebraic hierarchy parenthese : کامپيوتر : پرانتزهاى سلسله مراتبى جبرى

algebraic language : زبان جبري

algebraic value : روانشناسى : مقدار جبرى

algebraical : جبرى ،جبرومقابله اى

algebraically : ازراه جبر

algebraist : جبرى ،متخصص جبرومقابله

algebric sum : علوم هوايى : جمع جبرى

algebrist : جبرومقابله

algedonic : روانشناسى : لذتى - المى

Algeria : الجزير

Algerian : الجزيري

algerine : الجزايرى ،دزد دريايى

algesia : روانشناسى : حس درد

algesimeter : روانشناسى : درد سنج

alggardness : کندى ،کند دستى ،ديرجنبى ،تنبلى

algid : سرد،خنک

algiers : (شهر )الجزاير

algogenic : دردزا

algoid : مانندعلف دريايى

algol : زبان الگول

algol 60 : زبان الگول ¹6

algol 68 : زبان الگول68

algol w : زبان الگول دبليو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای
دانلود دانلود پاورپوینت اصول و قواعد بازی گلف
دانلود صوتی نت پیانو آذری کرعرب ازفکرت امیرف
دانلود دانلود پاورپوینت اصول مهارت های تفکر
دانلود پاورپوینت جهانی شدن بودیسم
دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با لباس های محلی ایرانی
دانلود نت پیانو آذری کرعرب ازفکرت امیرف
دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با کنترل کیفیت پروژه
دانلود پاورپوینت بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با کتاب سنجی و علم سنجی
دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با فرهنگ و ملل ها
دانلود پاورپوینت Cells of the immune system
دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با سلسله صفویه
دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با جاذبه های گردشگری کرمان
دانلود وکتور کیف -وکتور کیف زنانه-وکتور کیف دستی-وکتور کیف پول-فایل کورل
دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با بانک جهانی
دانلود پاورپوینت رضایت شغلی
دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با انقلاب فرانسه
دانلود دانلود پاورپوینت ارزش افزوده بازار در عملکرد شرکت ها
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 59 روز