صفحه اصلی

alumino thermit pressure welding
علوم مهندسى : جوشکارى فشارى الومينو - ترميتى
کلمات مشابه

aluminum : آلومينيوم , آلومينيومي

aluminum alloy : علوم هوايى : الياژ الومينيوم

aluminum bearing : علوم مهندسى : ياطاقان الومينيومى

aluminum coat : علوم مهندسى : روکش الومينيوم

aluminum oxide : علوم هوايى : اکسيد الومينيوم

معنی alumino thermit pressure welding به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود کتاب تاریخ تمدن جلد دوم
دانلود کتاب تاریخ تمدن جلد سوم
دانلود کتاب تاریخ تمدن جلد پنجم
دانلود کتاب تاریخ تمدن جلد ششم