صفحه اصلی

alumni
پسريامرديکه دراموزشگاهى تحصيل کرده وازانجافارغ التحصيل شده
کلمات مشابه

alumnus : دانش آموخته

alveary : کندوى عسل ،سوراخ خارجى گوش

alveolate : خانه خانه ،حفره دار( مثل کندوى عسل)

alveolus : )pl.alveoli(شش خانه ،حبابچه ،حفره ء کوچک ،حفره ء دندانى

alvin : علوم نظامى : يک نوع زيردريايى

معنی alumni به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تحقیق بررسی كاربرد ترانسفورماتورها در انتقال انرژی برق
دانلود تحقیق بررسی كاربرد سوئیچ در شبكه و اینترنت
دانلود تحقیق بررسی كاربرد میكروسكوپ TEM
دانلود تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS