صفحه اصلی

alveary
کندوى عسل ،سوراخ خارجى گوش
کلمات مشابه

alveolate : خانه خانه ،حفره دار( مثل کندوى عسل)

alveolus : )pl.alveoli(شش خانه ،حبابچه ،حفره ء کوچک ،حفره ء دندانى

alvin : علوم نظامى : يک نوع زيردريايى

alvine : روده اى ،شکمى

alway : همه وقت

معنی alveary به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود نظریه هوش های چند گانه
دانلود گردشگری و اقتصاد
دانلود هنر تجسمی و نقطه
دانلود صنایع کوچک و اقتصاد
دانلود تاثیر مشاوره پرستاری بر اضطراب و رضایتمندی خانواده های بیماران
دانلود پژوهش معرفی مدلسازی و کنترل جبران کننده upqc
دانلود دانلود تحقیق موفقیت مشاوره
دانلود دانلود تحقیق دوران نوجوانی
دانلود دانلود علل و انواع و درمان اختلالات آفازیا