صفحه اصلی

alveolus
)pl.alveoli(شش خانه ،حبابچه ،حفره ء کوچک ،حفره ء دندانى
کلمات مشابه

alvin : علوم نظامى : يک نوع زيردريايى

alvine : روده اى ،شکمى

alway : همه وقت

always : مدام , همه وقت , هميشه , همواره , عليالدوام , دائما

alyssum : (گ.ش ).اليسون ،سنبل ،قدومه

معنی alveolus به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت ابزار آلات ساختمانی
دانلود "پاورپوینت زایمان، وضع حمل و نفاس"
دانلود دانلود مقاله برنج دیم
دانلود دانلود مقاله برنج - ذرت - سورگوم