لغات مشابه
ambagious : پيچ وخم دار،غير مستقيم

ambasador extraordinary : قانون ـ فقه : سفير فوق العاده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: