لغات مشابه
annealing point : شيمى : دماى تابکارى

annealing process : شيمى : فرايند تابکارى

annelid : زرفيني

annex : ضميمه کردن , ضميمه سازي

annexation : الحاق , ضميمه سازي , ضم

annexation of territory : قانون ـ فقه : الحاق سرزمين

annexed : الحاقي , ضميم

annihilable : فناپذير،نابود شدنى

annihilate : نابود کردن , کن فيکون کردن

annihilation : نابودي

annihilation operator : شيمى : عملگر نابودى

annihilation radiation : شيمى : تابش نابودى

annihilator : نابودکننده

anniversary : جشن يادگاري , سالروز , سالگرد

anno domini : بعد از ميلاد مسيح ،ميلادى

anno hegirae : برطبق سال هجرى ،مطابق تقويم هجرى

annotation : حاشيهنويسي

annotation symbol : کامپيوتر : علامت حاشيه نويسى

annotator : حاشيه نويس ،ياد داشت کننده ،مفسر،تفسير نويس

announce : اعلان کردن , اعلامداشتن , اعلام کردن , علنا اظهار داشتن , مدرک دادن , اعلامکردن

announce in advance : علوم نظامى : از پيش اعلام کردن

announcement : آگهي , اعلام

announcer : اعلام کننده , اعلامکننده , گوينده

announcer of good news : مبشر

annoy : بيحوصله کردن , دلتنگ کردن , مزاحم شدن , دلخورکردن , برسرلج آوردن , رنجه کردن , آزردن , رنجه دادن , آسوده نگذاشتن , مردم آزاري کردن , رنجاندن , آزرده کردن , بستوه آوردن , اذيت کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت درمورد متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار
دانلود پاورپوینت عملكرد اهداف بخش آب در برنامه سوم و چهارم توسعه
دانلود تحقیق درباره سور ئالیسم
دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم میکروکنترلر AVR
دانلود پاورپوینت درمورد متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار
دانلود پاورپوینت معرفي قير و ساختمان شيميايي آن
دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی
دانلود مقاله پیاده سازی شده با متلب : تشخیص سریع تومورهای مغز و اعصاب
دانلود پاورپوینت گزارش عملكرد ايمني بيمار
دانلود پاورپوینت درمورد مبانی فناوری اطلاعات
دانلود پاورپوینت درمورد مبانی فناوری اطلاعات
دانلود پاورپوینت درمورد مبانی فناوری اطلاعات
دانلود پاورپوینت با موضوع قیر در راه ها
دانلود پاورپوینت درمورد مبانی فناوری اطلاعات
دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم اعتیاد
دانلود پاورپوینت درمورد مبانی فناوری اطلاعات
دانلود پاورپوینت محدوده و مشخصات ساختمان شهرداری ناحیه هفت تهران
دانلود تحقیق درباره سوره شمس
دانلود تحقیق درباره محتوای سوره حمد
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 62 روز