لغات مشابه
anomalous dichromatism : روانشناسى : نابهنجارى دو رنگ بينى

anomalous effect : شيمى : اثر غير عادى

anomalous magnet : الکترونيک : اهنرباى غير عادى

anomalous trichromatism : روانشناسى : نابهنجارى سه رنگ بينى

anomaly : غير متعارف

anomer : شيمى : انومر

anomeric carbon : شيمى : کربن انومرى

anomia : روانشناسى : زبان پريشى نامى

anomy : بى هنجارى ،بى توجهى به اصول دين ،اعتقاد به بى نظمى

anon : بزودى ،فورا،چند لحظه بعد

anonym : نام عاريه , نويسنده گمنام

anonyme : نويسنده گمنام , نام عاريه

anonymity : گمنامي , بينامي

anonymization : روانشناسى : گمنام سازى

anonymous : لاادري , تخلصي , مجهولالهويه , گمنام , بي اسم , بي نام

anopheles : (ج.ش ).نوعى پشه از جنس انوفل )anopheles( که ناقل ميکرب مالاريا ميباشد

anorexia : )=anorexy(بى اشتهايى ،کم اشتهايى

anorexia nervosa : روانشناسى : بى اشتهايى عصبى

anorgasmia : روانشناسى : فقدان اوج جنسى

anorthopia : روانشناسى : کژبينى

anosognosia : روانشناسى : ادراک پريشى نقيصه اى

another : ديگري , شخص ديگر , خودتان , دگر

another day : يک روز ديگر

another guess : قسمتي ديگر

another one : يکي ديگر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت در مورد تک یاخته های روده ای و گوارشی- 90 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی
دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت خطر - 51 اسلاید
دانلود تحقیق عناصر و عوامل هواشناسي
دانلود تحقیق درباره نظام آموزشي چين
دانلود دانلود پاورپوینت عیوب در ریختگری تحت فشار -41 اسلاید
دانلود تحقیق درباره نخود
دانلود تحقیق درباره نحوه به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي
دانلود دانلود پاورپوینت چار چوب تغییر برنامه درسی ریاضی اول ابتدایی - 45 اسلاید
دانلود پاورپوینت اطلاعات پيرامون مناطق نمونه گردشگري استان گیلان
دانلود تحقیق اثرات آب و فاضلاب بر محیط زیست
دانلود تحقیق درباره نانو
دانلود تحقیق درباره مونتاژ
دانلود پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آشنایی با قیر و آسفالت در 32 اسلاید
دانلود تحقیق درباره موجودات ماوراء
دانلود دانلود طرح توجیهی پرورش گاو شیری 15 راسی(ویژه سامانه کارا1396)
دانلود جزوه مسمومیت های ناشی از مواد شیمیایی
دانلود تحقیق درباره مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی
دانلود دانلود پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه - 40 اسلاید
دانلود پاورپوینت اقليم شناسي ديناميك (مفاهيم و كليات هوا و اقليم)
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 62 روز