لغات مشابه
antagonistically : از روى مخالفت يا دشمنى ،از روى رقابت

antagonize : دشمني کردن , دشمن کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: