لغات مشابه
appeasable : قابل تسکين ،ارام شدنى

appease : دلنوازي کردن , دلجوئي کردن

appeasement : دلجويي , دلجوئي

appeasement gestures : روانشناسى : حرکات صلح جويانه

appeaser : دلجويى کننده ،تسکين بخش

appeasing : دلجويانه

appelate : استيناف دادن

appellable : قابل مراجعه ،قابل استيناف

appellate : استينافى

appellation : وجه تسميه

appellative : (د ).اسم عام ،نام ،اسم ،لقب ،کنيه ،عنوان

appellee : مستانف عليه

append : پيوست کردن

appendage : ضميمه ،پيوست ،دستگاه فرعى

appendages : مضافات

appendant : ضميمه ،الحاقى

appendecies : علوم نظامى : لفها

appendectomy : (جراحى )برداشتن زائده اپانديس يا اويزه

appendices : ضميمه ،ذيل ،دنباله

appendicitis : آپانديس

appendicular : اويزه اى ،مربوط بزائده اپانديس ،زائده اى

appendix : آپانديس , ضميمه

apperceive : مشاهده کردن ،دريافتن ،درک کردن ،بمعلومات خود افزودن

apperceptive : وابسته به درک و احساس

appernticeship : قانون ـ فقه : کاراموزى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: