لغات مشابه
approbativeness : حس جلب تحسين

approbatory : تحسينى ،تحسين اميز

appropiateness : مناسبت ،اقتضا

appropriate : درخور , مناسب , مقتضي , متناسب

Appropriate : مناسب ، درست

Appropriate : مناسب ، درست

appropriate action : قانون ـ فقه : اقدام مقتضى

appropriate affect : روانشناسى : هيجان همخوان

appropriate technology : بازرگانى : تکنولوژى مناسب

appropriately : بطور مناسب ،بمناسبت ،بطور مقتضى

appropriateness : تناسب

appropriation bill : قانون ـ فقه : صورت ضبط اموال

appropriation language : علوم نظامى : شرح جزئيات بودجه و منظور از تخصيص ان

appropriation of goods : قانون ـ فقه : ضبط مال التجاره

appropriation refund : علوم نظامى : بازپرداخت سپرده

appropriative : وقفي , قابل ضبط

appropriator : (بخود)

approvable : قابل تصويب

approval : موافقت , تصويب , امضاء , صوابديد , تييد

approval by acclamation : قانون ـ فقه : تصويب به وسيله کف زدن و ابراز احساسات اين گونه تصويب زمانى مصداق پيدا مى کند که مخالف جدى وجود نداشته باشد و طبعا "مسئله شمردن صاحبان اصوات تحسين اميز منتفى است

approval of plan : معمارى : تصويب نقشه

approval to the majority : قانون ـ فقه : با اکثريت موافقت کردن

approval to the treaty : قانون ـ فقه : معاهده اى را تصويب کردن

approve : روا داشتن , به تصويب رساندن , امضاکردن , تصويب کردن , پسند کردن

approve of : پسند کردن

approved : مصوب , مصوبه , مستحسن

approved data : علوم هوايى : سوابق و اطلاعاتى که ميتوانند براى تعيين مراحل تعميرات يا تغييرات هواپيماى ويژه اى بکارروند

approximate : تقريبي , تقريب زدن , تخميني

approximate absolute temperature : شيمى : دماى مطلق تقريبى

approximate assumption : معمارى : فرضيه تقريب

approximate contour : علوم نظامى : ميزان منحنى تقريبى

approximate solution : حل تقريبى

approximate value : علوم مهندسى : مقدار تقريبى

approximately : تقريبا , تخميناً , بطور تقريب

approximating function : شيمى : تابع تقريب

approximation : تقريب

approximative : تقريبى

appulse : برخورد،ورود،نزديکى

appurtenance : جزء،ضميمه ،دستگاه ،اسباب ،جهاز،حالت ربط و اتصال ،متعلقات

appurtenence : ضميمه ،متعلقه ،اسباب ،چيزهاى وابسته ،متعلقات

apractic : وابسته به تغييرات بافتى مغز

apraxia : روانشناسى : کنش پريشى

apres ski : ورزش : تفريحات بعد از اسکى در پيست

Apricot : زردآلو

apricottree : درخت زردالو

April : آوريل

april fool : کسيکه در روز يکم اوريل که روز تفريح و حيله است الت تفريح واقع شود

apriority : استقرايى ،مقدمتا

aprivate end : غرض

apron : پيش دامن , پيش لنگي , پيش بند , خرند

apron wall : علوم مهندسى : صفحه پيش بند

apropos : بجا،بموقع ،شايسته

aprosexia : روانشناسى : تفرقه حواس

aprotic solvent : شيمى : حلال بى پروتون

apse : معمارى : محراب

apselaphesia : روانشناسى : اختلال بساوشى

apt language : زبان اى پى تى

aptera : بى بالان

apteral : معمارى : ايوان ستوندار فاقد ستونهاى کنارى

apterous : بى بال

aptitude : گنجيش , ميل ذاتي , ذوق

aptly : ماهرانه ،از روى لياقت

aptness : شايستگى ،استعداد،احتمال

apyrexia : فترت تب

apyrexy : فقدان تب ،نزول تب

Aqaba : عقبه

aqua : محلولى بشکل اب ،ابرو،عرق

aqua fortis : تيزاب

aqua regia : تيزاب سلطاني

aqua relle : نقاشى اب و رنگى

aquacade : فواره ء بلند

aquafer : زيست شناسى : ابده

aquafortis : اسيد نيتريک , جوهر شوره

aqualung : (درغواصى )دستگاه تنفس اکسيژن

aquamarine : کبود فام

aquaphobia : روانشناسى : اب هراسى

aquaplaning : ورزش : اسکى روى اب

aquapura : اب مقطر،اب خالص

aquarelle : ابرنگ ،اب و رنگ ،نقاشى اب و رنگى

aquarids : نجوم : دلويها

aquarium : ماهي خانه , آکواريوم , آبزيگاه , آبزيدان , نميش ميدهند

aquarius nebula : نجوم : ابرى دلو

aquatic : آبزي , آبي

aquatic sports : ورزش : ورزشهاى ابى

aquation : شيمى : ابدار کردن

aquavitae : (در کيمياگرى )الکل تصفيه نشده ،هر قسم عرق تند مثل کنياک

aqueduct of sylvius : روانشناسى : مجراى سيلويوس

aqueous corrosion : علوم مهندسى : پوسيدگى در اثر رطوبت

aqueous element : زيست شناسى : عنصر ابى

aqueous humor : روانشناسى : زلاليه

aqueous vapor : معمارى : بخار اب

aquiferous : آبده , آبخيز

aquiform : ابگون ،اب مانند

aquilegia : گل تاج الملوک

aquiline : عقابى ،داراى منقار کج( شبيه عقاب)

aquiring : اقتباس

aquosity : حالت ابى يا ابکى

Ara : آرا

Arab : عرب , عربي

arabia : عربستان

Arabian : عربي

arabian camel : شتر يک کوهانه

Arabian jasmine : رازقي

arabian jump : ورزش : نيم پشتک

Arabian Peninsula : جزيره العرب , جزيرتلارب

arabic : زبان تازي , عربي , زبان عربي

arabic gum : شيمى : صمغ عربى

arabic notation : پيکر( نويسى ) هندسى

arabic numeral : اعداد انگليسى( که اصلا از اعداد عربى گرفته شده اند)

Arabicized : معرب

arability : حاصلخيزى ،مزروعى

arabist : عالم بزبان و علوم عربى

Arabize : معرب کردن

arable : مزروعي , قابل زرع , زمين مزروعي

arable land : ملک مزروعي

arable lands : قانون ـ فقه : زمينهاى زراعى

Arabs : اعراب

araby : عربى ،عرب ،عربستان

arach noid : عنکبوتيه عنکبوتى ،بافت هاى نرم و شل ،تنندويى

arachneophobia : روانشناسى : عنکبوت هراسى

arachnid : (ج.ش ).جانورى از راسته ء بند پايان ،عنکبوتيان ،تنندگان

arachnida : عنکبوتيان

arachnidan : (جانور ) عنکبوتى

arachnoid : عنکبوتي , عنکبوتيه

arachnoid villi : روانشناسى : پرزهاى عنکبوتى

Arad : آراد

Arafat : عرفات

Arak : اراک

Aram : آرام

aramaea : شامات و بين النهرين

aramaean : وابسته به بين النهرين ،اهل بين النهرين ،زبان باستانى

aramaic : زبان ارامى

araneid : عنکبوت

araneous : تارعنکبوتى

aras : روانشناسى : ascending reticular activating systemدستگاه فعال ساز صعودى ساخت شبکه اى

Arash : آرش

arax : رود ارس

Araxes : ارس

arbalest : منجنيق ،الت پرتاب تير و زوبين و گلوله ،وسيله اندازه گيرى ارتفاعات زياد

arbitataor : مصدق

arbitrable : قابل داورى

arbitral : مربوط به حکميت

arbitrament : اختيار مطلق

arbitrarily : بطور قراردادي

arbitrary : مستبدانه , اختياري

arbitrary arrest : قانون ـ فقه : توقيف غير قانونى و خودسرانه

arbitrary decision : تصميم مستبدانه

arbitration : داوري , حکميت

arbitration committee : بازرگانى : کميته داورى

arbitrative : مربوط بحکميت ،داراى اختيار حکميت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم
وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران
نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر
ابعاد مفهومی و نظری فقر
موضوع فقر
فلسفه مجازات در اسلام
نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران
شبكه های بی سیم محلی
جزوه روانشناسی رشد دکتر محمدی فصل 1 تا فصل 20
جزوه درسی روانشناسی مرضی استاد محمدی
پورتال و كاربری آن
فرایند و عملكرد سیستم ERP ایده آل
بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران
تأثیر استخراج داده‌ها بر CRM
"روش های سریع، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا"
مروری بر سیستم عامل های WIN NT و XINU و MINIX و UNIX
آشنایی با مبانی اینترنت
سخت افزار کامپیوتر
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی