صفحه اصلی

assortment
طبقه بندي , جوري
کلمات مشابه

assuage : ارام کردن ،تخفيف دادن

assuagement : فرونشانى ،تسکين ،تخفيف

assuasive : ساکت کننده

assumable : فرض کردنى ،بخود گرفتنى

assumably : فرضا`،چنانکه بتوان فرض کرد

معنی assortment به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هزینه های کیفیت
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازی سود
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی