صفحه اصلی

assumpsit
مقاطعه کاري
کلمات مشابه

assumption : پنداشت , فرض , گمان

assumptions : حدسيات

assumptions (jf) : علوم دريايى : فرضها

assumptive : فرضى ،فرض مسلم شده ،مغرور،متکبر

assurable : قابل اطمينان ،بيمه کردنى

معنی assumpsit به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تاثیر شبكه‌ های حمل و نقل بر محیط‌ زیست
دانلود تاثیرات زمان های پوست کندن عناصر معدنی گزیده مستخرج
دانلود تاریخچه رزین های تعویض یونی
دانلود تاریخچه شیمی و ماده