لغات مشابه
assumptions (jf) : علوم دريايى : فرضها

assumptive : فرضى ،فرض مسلم شده ،مغرور،متکبر

assurable : قابل اطمينان ،بيمه کردنى

assurance : اطمينان , پشتگرمي , خاطرجمعي , يقان , پشت گرمي

assurance factor : الکترونيک : ضريب اطمينان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام