صفحه اصلی

assurer
اطمينان دهنده
کلمات مشابه

assuror : اطمينان دهنده

assyria : کشور آشور , آسور

Assyrian : آشوري , زبان آشوري , آسوري

assyriologist : متخصص در زبان و تاريخ و هنر اشور

assyriology : علم اشور شناسى ،مطالعه ء زبان و هنر و تاريخ اشور

معنی assurer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس
دانلود دانلود یادگیری مبتنی بر مغز
دانلود دانلود نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در رضایت شغلی
دانلود دانلود نقش واقعی و مناسب از تكنولوژی برای ایجاد فرهنگ یادگیری