صفحه اصلی

assyriologist
متخصص در زبان و تاريخ و هنر اشور
کلمات مشابه

assyriology : علم اشور شناسى ،مطالعه ء زبان و هنر و تاريخ اشور

astable : ناپايا،ناپايدار

astable noltivibrator : نوسان ساز ناپايا

astar board : در سمت راست کشتى( وقتى از عقب بجلو نگريسته شود)

astasia : روانشناسى : ناايستى

معنی assyriologist به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی عملکرد سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت استراتژیک منابع انسانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی اعتماد در کارکنان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی