لغات مشابه
Austria : اطريش , اتريش

Austrian : اتريشي , اطريشي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی