لغات مشابه
back facade : معمارى : نماى پشت ساختمان

back facing tool : علوم مهندسى : ابزار صيقل کارى

back fill : عمران : عمل دوباره پر کردن

back firing : علوم مهندسى : پس زنش

back float : ورزش : شناور شدن روى اب

back formation : لغت سازي

back frow : عمران : اولين شيار ايجاد شده توسط گاواهن که به شيار مرده معروف است

back gear : علوم مهندسى : يک رشته چرخ دنده که به پايه نظام ماشين تراش وصل مى شوند

back gear shaft : علوم مهندسى : محور چرخ دنده هايى که به پايه نظام ماشين تراش متصل مى شوند

back hoe : عمران : بيل حفارى

back house : عمران : حياط خلوت

back jackknife : ورزش : شيرجه از جلو بصورت کارد

back judge : ورزش : داور در محوطه دفاعى

back letter : بازرگانى : گواهى تضمين

back lift : ورزش : حرکت چوب کريکت به عقب پيش از ضربه

back line player : ورزش : بازيگر خط عقب واليبال

back nine : ورزش : نيمه دوم پيست 18 قسمت

back number : شماره کهنه ،چيز کهنه

back of : پس

back out : زه زدن , دبه کردن , دبه در آوردن

back panel : کامپيوتر : صفحه عقبى

back pay : حقوق عقب افتاده

back pitch : الکترونيک : گام خور پيچک

back plane : کامپيوتر : يک برد مدار چاپى PCB که شامل حفره هايى است که ساير بردها مى توانند با زاويه هاى صحيح در ان جاى بگيرند

back plate : علوم هوايى : صفحه متحرکى که سيلندر چرخ و کفشکها روى ان سوار ميشوند

back porch : الکترونيک : ميدان عقب

back pressure turbine : علوم مهندسى : توربين بخارى که تمام بخار خروجى ان با فشار به داخل شبکه گرم کننده جذب مى شود

back pressure valve : علوم مهندسى : سوپاپ مخصوص ممانعت از پس زنش مايعات در داخل لوله

back rake angle : علوم مهندسى : زاويه شيب

back rank : ورزش : عرض اول شطرنج

back resistance : الکترونيک : مقاومت معکوس

Back rest : تکيه گاه

back room : ورزش : محوطه بين خط پايانى و ديوار

back sacrifice throw : ورزش : افکندن حريف ازپشت ،فن تومئوناگه

back seat : علوم مهندسى : صندلى عقب اتومبيل

back sight : عمران : ديد عقب در نقشه بردارى

back slider : قانون ـ فقه : مرتد

back square : علوم مهندسى : گونياى فلزى که در کارگاهها استفاده مى شود

back stroke : علوم مهندسى : ضربه برگشت پيستون

back swing : الکترونيک : نوسان به عقب

back talk : پيش جوابى

back to back credit : بازرگانى : اعتبار اتکايى

back to your seats : برگرديد بجاى خود

back turns of armature : الکترونيک : سيمپيچى معکوس ارميچر

back up : بعقب بردن , بعقب رفتن , پشتي کردن

back up (ball) : ورزش : گوى چرخنده و پيچدار

back up frequency : علوم مهندسى : فرکانس کمکى

back up material : علوم مهندسى : مواد پشت بند

back up roll : علوم مهندسى : غلطک پشت بند

back voltage : علوم هوايى : نيروى ضد محرکه الکتريکى

back washing : معمارى : بازشوئى

back water : عمران : برگشت اب

back water curve : عمران : منحنى برگشت اب

back yard : حياط

back zone : ورزش : منطقه عقب زمين واليبال

back(ward) dive : ورزش : شيرجه از پشت و فرود با دست

back and knee climbing : ورزش : صعود تنوره اى

back check : ورزش : عقب نشينى براى دفاع

back checker : ورزش : بازگشته براى دفاع

backache : پشت درد , درد کمر , کمردرد

backalley : پس کوچه

backarod forth : پيش و پس ،عقب و جلو

backbencher : عضو هيئت قانونگذارى

backbite : غيبت کردن

backbiter : غيبت کننده ،بدگو

backbiting : غيبت

backbone : استواري , ستون فقرات , مازه

backcast : ورزش : تاب دادن چوب ماهيگيرى به عقب

backcourt violation : ورزش : خطاى ¹ 1ثانيه

backcourtman : ورزش : گارد

backcross : چند پشت بعقب برگشتن

backdating date : بازرگانى : پيش تاريخ

backdoor : درعقب ،وسيله نهايى يا زير جلى ،پنهان

backed : پشت گرم , پشتي دار

backed bow : ورزش : کمان نوار پيچى شده براى ازدياد مقاومت

backer up : ورزش : مدافع

backfall : زمين خوردگى

backfire : نتيجه معکوس گرفتن

backfour : ورزش : چهار مدافع

backfreight : بازرگانى : پس کرايه

backgammon : مهره , نرد , تخته نرد

backgammon player : شش انداز , نراد

background : دورنما , سابقه , پيشينه

background reflection : بازتاب زمينه اى

background communication : کامپيوتر : ارتباط پس زمينه

background current : شيمى : جريان زمينه

background job : کامپيوتر : background program

background printing : کامپيوتر : چاپ پس زمينه

background process : کامپيوتر : فرايندهاى پس زمينه

background processing : پردازش زمينهاي

background program : برنامه زمينهاي

background recalculation : کامپيوتر : محاسبه مجدد پس زمينه

backhand cast : ورزش : انداختن قلاب ماهيگيرى از پشت دست

backhand stroke : ضربت چوگان از پشت سر

backhand welding : علوم مهندسى : جوشکارى به سمت عقب

backhanded : با پشت دست نوشته شده ،چپ طعنه اميز

backheader : ورزش : ضربه با عقب سر

backhoe : معمارى : کج بيل

backhouse : حياط پشت ،مستراح

backing : پشتي

backing material : علوم هوايى : مواد محافظ

backing metal : علوم مهندسى : فلز اصلى

backing plate : علوم هوايى : صفحه تقويتى در هنگام تعمير ورقه هاى فلزى

backing run : علوم مهندسى : بخيه

backing sand : علوم مهندسى : ماسه پشت قالب

backing storage : کامپيوتر : انباره پشتيبان

backing store : انباره پشتيبان

backing up : کامپيوتر : پشتيبان گيرى

backiron : ورزش : صفحه فلزى پشت حلقه بسکتبال

backlash : واکنش شديد

backlit display : کامپيوتر : صفحه نمايش پشت نور

backload : بازرگانى : محموله مراجعت

backman : ورزش : بازيگر مدافع

backmarker : ورزش : از پيشتازان بسيارعقبمانده

backmost : پس ترين ،عقب ترين

backpack : کوله

backpart : پشتى ،عقبى

backrent : اجاره ء پس افتاده

backrest : تکيه گاه ،پشتى ،متکا

backset : عقب زني

backshop : پستوى دکان

backside : دبر

backside attack : ورزش : حمله از پشت

backslap : تظاهر بصميميت کردن ،چاخان کردن

backslide : (از دين )برگشتن ،سيرقهقرايى کردن

backslider : کافر

backspace : پسبرد , پسبردن

backspace character : دخشه پسبرد

backspace tape : کامپيوتر : فرايند برگرداندن نوار مغناطيسى به ابتداى رکورد قبلى

backspacing : پسبرد

backspin : ورزش : چرخش و غلطيدن گوى بعقب

backstage : در پس پرده ،محرمانه ،خصوصى ،مربوط به پشت پرده ء نمايش( مخصوصااطاق رخت کن)

backstair : نهانى ،غير مستقيم ،پلکان پشت

backstairs : پلهکان پشت

backstitch : کوک زيگزاگ ،کوک چپ و راست

backstraight : ورزش : قسمت دراز و مستقيم پيست

backstretch : خط سيرجهت مخالف مبداء مسابقه

backstroker : ورزش : شناگر پشت

backswept : برگشته بطور مايل واريب

backswing : ورزش : تاب اوليه راکت تنيس بسمت عقب

backsword : شمشير يکدمه

backsword man : شمشيرباز

backtrack : رد گم کردن ،عدول کردن

backtracking : کامپيوتر : عمل پيمايش معکوس يک ليست

backup : پشتيباني کردن

backup file : پرونده پشتيبان

backup system : سيستم پشتيبان

backup utility : کامپيوتر : برنامه کمکى پشتيبان

backus naur form : کامپيوتر : قرارداد ثبت شده اى که براى توضيح نحو يک زبان برنامه نويسى استفاده مى شود

backward : بدون ترقي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرار دختران
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملكرد شغلی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عامل های بزرگ شخصیت
پاورپوینت روش اندازه‏ گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور
پاورپوینت استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه گاوهای شیرده
پاورپوینت اقتصاد گوسفند داری
پاورپوینت پرورش طیور گوشتی
پاورپوینت رفتار شناسی اسب
پاورپوینت عفونت بند ناف
پاورپوینت گاوهای بومی ایران و نژادهای شیری جهان
پاورپوینت نژادهای گاو گوشتی
پاورپوینت بازی های بومی و محلی كودكانه
پاورپوینت بررسی سبک اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ضرورت آموزش کارکنان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شهروندی سازمانی
پاورپوینت بیش فعالی در کودکان