لغات مشابه
ballistic conditions : علوم نظامى : شرايط باليستيکى

ballistic director : علوم نظامى : هدايت کننده باليستيکى

ballistic efficiency : علوم نظامى : کارايى باليستيکى گلوله يا جنگ افزار بازده باليستيکى

ballistic galvanometer : الکترونيک : گالوانومتر باليستيک

ballistic motion : ورزش : حرکت پرتابى

ballistic wind : علوم نظامى : باد باليستيکى

ballistics of penetration : علوم نظامى : شناسايى شرايط نفوذ گلوله شناسايى مسير نفوذ گلوله

balloon : بادکنک , مثل بالون , بالن

balloon barrage : علوم نظامى : پرده دود

balloon jib : ورزش : بادبان مثلثى شکل در مقابل باد

balloon reflector : علوم نظامى : بالن منعکس کننده امواج الکترونيکى منعکس کننده امواج الکترونيکى بالن

balloon tire : لاستيک بادى عاج دار

balloonist : بالون بر،هوانورد

ballot : ورقه راي

ballot box : صندوق آرا

ballroom : سالن رقص

ballyhoo : )n.(نمايش پر سر و صدا(براى جلب توجه مردم )vt.& vi(.)اگهى پر سر و صدا کردن

balm : مرهم

balm of gilead : (حنا )بلسان اسرائيل

balm gentle : بادرنجبويه

balmer continuum : شيمى : پيوستار بالمر

balmer lines : شيمى : خطوط بالمر

balmer series : شيمى : سرى بالمر

balmily : مرهمى ،خنک کننده

balminess : حالت مرهمى ،خوشبويى

balmoral : يکنوع نيم تنه پشمى ،يکنوع چکمه يا پوتين بندى ،يکنوع کلاه نوک تيز

balmy : مرهمي

balneology : علم استحمام درمانى ،مبحث استحمام در ابهاى گرم

balneotherapy : معالجه باشستشو

baloney : نوعي کالباس

baloon tire : علوم مهندسى : لاستيک اتومبيل

balsam : بلسان

balsam oil : روغن بلسان ،روغن مصرى

balsam tree : درخت بلسان

balsamic materials : شيمى : مواد بلسانى

balsamiferous : بلسان اور

Baltic : بالتيک

balto slavic : شاخه ء زبان هند و اروپايى رايج در سواحل بالتيک و بين اقوام اسلاو

Baluch : بلوچ

Baluchi : بلوچ , زبان بلوچي

Baluchistan : بلوچستان

baluster : ستون نرده

bambino : بچه کوچک ،نوزاد،تصوير مسيح در قنداق

bamboo : خيزران , بامبو

bamboo curtain : سرحدات چين کمونيست ،مانع ،پرده ء حصيرى

bamboozle : گول زدن ،ريشخند کردن

bamboozlement : ريشخند،فريب

Bamdad : بامداد

Bamin : بامين

bamnoozle : گول زدن ،ريشخندکردن

Bamshad : بمشاد

ban : قدغن کردن , نهي , لعن کردن , نهي کردن , منع کردن , تحريم کردن

Banafsheh : بنفشه

banal : پيش پا افتاده ،مبتذل ،معمولى ،همه جايى

banality : ابتذال ،پيش پا افتادگى

banana : موز

banana ball : ورزش : برش بيش از حد گوى

banana blade : ورزش : چوب هاکى

banana jack : علوم مهندسى : مادگى در راديو براى دو شاخه

banana pin : علوم مهندسى : دو شاخه راديو

banc : قانون ـ فقه : جلسه اى که با حضور کليه قضات يک دادگاه تشکيل شود

band : بند , باند

band chain : عمران : زنجير مساحى

band change switch : علوم نظامى : کليد تغيير باند فرکانس

band edge : شيمى : لبه نوار

band measure : معمارى : کوباژ درجا

band of fire : علوم نظامى : نوار اتش

band pass filter circuit : علوم مهندسى : مدار صافى باند پاس

band printer : کامپيوتر : چاپگر نوارى

band saw : اره نواري

band saw mill : علوم مهندسى : اره نوارى ماشين فرز

band screen : عمران : صافى مخازن

band shell : جايگاه دسته ء موزيک که عقب ان بشکل صدف مقعر بزرگى است

band street writer : کامپيوتر : يک برنامه پردازش کلمه که توسط شرکت BROADER BUND SOFTWARE ساخته شده است

band structure : شيمى : ساختار نوارى

band switch : الکترونيک : کليد تغيير باند

band pass : علوم هوايى : ميان گذر

band pass filter : علوم هوايى : فيلتر ميانگذر

band project filter : علوم هوايى : فيلتر الکترونيکى که تنها يک باند معين از فرکانسها و نوسانات را عبور ميدهد و حدود بالا و پايين انرا حذف ميکند

band pulley : فلکه

band wheel : چرخ تسمه خور

bandae jireugi : ورزش : ضربه دست موافق ايستادن

bandage : تنزيب , پانسمان , رفاده , باندبيچي , جبيره

bandaging : زخم بندي

bandana : دستمال گلدار

bandbox : جعبه ء مقوايى مخصوص نگاهدارى کلاه

bandeau : گيسوبند

banderilla : ورزش : نيزه خاردار براى فروبردن به گردن گاو

banderillero : ورزش : عضو تيم کمکى گاوباز ماموراستفاده از نيزه

banderol : نوار چسب , باندرول

banderole : باندرول , نوار چسب

bandeung ryouic : ورزش : نيرو - واکنش

bandi : ورزش : نوعى هاکى روى يخ

bandit : سارق , راهزن

banditry : سرقت مسلح , راهزني

bandmaster : رهبر ارکستر،رئيس دسته ء موزيک

bandog : سگ بزرگ

bandoleer : جاى فشنگ ،حمايل ،قطارفشنگ

bandolier : قطار فشنگ

bandolin : روغن مو،لعاب ،بهدانه

bandoline : روغن مو

bandolite : علوم هوايى : ساختار سبک وزنى از چوب بالسا با روکش الومينيوم

bandora : (مو ).نوعى سه تار

bandpass amplifier : الکترونيک : فزونساز پالاييده

bands of turquoise : معمارى : لعاب فيروزه اى

bandsman : عضو دسته ء موسيقى

bandspread tuning control : الکترونيک : خازن ميزانسازى موج

bandwag(g) on effect : روانشناسى : پديده همرنگى

bandwagon : عرابه ء دسته ء موزيک سيار

bandwidth : پهناى باند

bandy : رد و بدل کردن ،اينسو و انسو پرت کردن ،بحث کردن ،چوگان سر کج ،چوگان بازى ،کچ ،چنبرى

bandy legged : پاچنبرى ،کج پا

bandy legged : پاچنبري

bane : مخرب زندگي , جاني

baneful : زهرالود،مضر،موذى

bang : چتر زلف

bang bang control : علوم نظامى : سيستم کنترل خودکار مسير موشک

bangalore torpedo : علوم نظامى : اژدر بنگال

Bangkok : بانکوک

Bangladesh : بنگلادش

bangle : النگو

bangtail : دم اسب که پايين ان بطورافقى چيده شده باشد،دم کل

banian : بازرگان گياه خوارهندى ،انجيرهندى ،ژاکت فلافل هندوها

banish : دور کردن , نفي بلد کردن , اخراج بلد کردن

banisher : تبعيد کننده

banishment : نفي , نفي بلد , تبعيد

banister : نرده ء پلکان

banisters : طارمى ،نرده

banjo : (مو ).بانجو،نوعى تار

banjo axle : علوم مهندسى : پوسته اکسل عقب اتومبيل که پوسته ديفرانسيل ان در وسط قرار دارد

banjo hitter : ورزش : توپزن ضعيف

bank : بانک

bank acceptance : قبولي بانکي

bank advance : بازرگانى : وام بانکى

bank annuities : سهام قرضه دولت بريتانيا که کنسول )consols( هم ناميده شده

bank asset : بازرگانى : دارائى بانک

bank balance sheet : قانون ـ فقه : تراز نامه بانک

bank capital requirement : بازرگانى : سرمايه مورد نياز بانک

bank charge : قانون ـ فقه : هزينه هاى بانکى

bank check : بازرگانى : چک بانکى

bank commission : بازرگانى : کارمزد بانکى

bank contraction : بازرگانى : انقباض بانکى

bank deposit : بازرگانى : سپرده بانکى

bank development : بازرگانى : گسترش شبکه بانکى

bank expansion : بازرگانى : گسترش بانکى

bank failure : بازرگانى : ورشکستگى بانکى

bank failures : قانون ـ فقه : ورشکستگى بانک

bank for international settlements : قانون ـ فقه : بانک پرداختهاى بين المللى

bank genesis : زيست شناسى : پيدايش ديواره

bank interest : بازرگانى : بهره بانکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پرسشنامه شادکامی آکسفورد
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTDI
پرسشنامه مدیریت تضاد پوتنام و ویلسون
پرسشنامه مردانگی زنانگی 50 ماده ای
پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)
پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (فرم معلم)
پرسشنامه موفقیت ارتقاء
پرسشنامه تصور از خود بک Beck Self- Concept Test (BSCT)
پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ)
فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P- short)
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا 1985
پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
سیاهه تأثیرات وقایع بر زندگی
آزمون تحمل ناکامی (ERTO)
پرسشنامه اعتیاد 20 سوالی
تست بیش فعالی کودکان (مقیاس نمره گذاری معلم)
پرسشنامه پابرتری واترلو ( نسخه تجدید نظر شده )
تست شخصیت شناسی درخت
پرسشنامه تست دست برتری