لغات مشابه
barrier plan : علوم نظامى : طرح موانع

barrier to entry : بازرگانى : منع ورود به صنعت

barrier layer detector : شيمى : اشکارساز لايه سدى

barriers : موانع

barring : بجز،باستثناء

barrister : وکيل مشاور , وکيل دعاوي

barrister at law : وکيل مرافعه ،وکيل قانونى

barroom : نوشابه فروشى ،بار يا پياله فروشى ،بار

barrow : خاک کش , چرخ دستي , زنبه

bartender : متصدي بار

barter : پاياپاي , دادوستد کالا , تهاتر , تهاتر کردن

barter away : قانون ـ فقه : تجارت يا معامله پاياپاى کردن

bartered : تهاتري

barterer : معامله گر پاياپاى

bartizan : کنگره بالاى برج

bartlett test : روانشناسى : ازمون بارتلت

barton : حياط رعيتى صاحب ملک

barylalia : روانشناسى : گفتار بيخ حلقى

baryphonia : روانشناسى : کلفت صدايى

barytone : ميان صداى مردانه ،کلمه اى که اخران بى تکيه است ،ميانه ،وسط

Barzani : بارزاني

Barzin : برزين

bas relif : حجارى ونقوش برجسته ،کوتاه ،نقش کم برجسته

bas relief : برجسته کوتاه ،نقش کم برجسته

basal : اساسى ،مربوط به ته يابنيان

basal age : روانشناسى : سن پايه

basal ganglia : روانشناسى : عقده هاى پايه

basal metabolic rate : روانشناسى : اهنگ سوخت و ساز پايه

basalt : سياسنگ , بازالت , مرمر سياه , مرمرسياه

basan : ميشن

bascket catch : ورزش : گرفتن توپ با کف دست به طرف بالا در سطح کمر

bascula : ورزش : پرش قوسى کامل اسب از روى مانع

bascule : قپان ،اهرام يا لنگرپل متحرک

base : پايگاه , دني الطبع , پست فطرت , فرومايه , لئيم , پايه ستون

base address : نشاني پايه

base command : علوم نظامى : فرماندهى پايگاه

base complex : علوم نظامى : مجتمع پايگاه هوايى يا دريايى يا زمينى و غيره

base frame : علوم مهندسى : چهارچوب زير دستگاهها

base hit : ورزش : ضربه به داخل محوطه با امتياز

base ignition : علوم نظامى : احتراق تحتانى

base level : معمارى : تهتراز

base line end station : علوم نظامى : ايستگاه انتهايى خط مبنا

base memory : کامپيوتر : حافظه پايه

base of fire : علوم نظامى : مبناى اتش

base of wall : معمارى : روپى

base on halls : ورزش : گرفتن امتياز با رسيدن به پايگاه نخست

base operation : علوم نظامى : عمليات پايگاهى

base ore : شيمى : کانه کم عيار

base pairing : شيمى : جفت شدن بازى

base path : ورزش : مسير بين پايگاهها

base pay : حقوق ثابت بدون مزايا وفوق العاده

base peak : شيمى : پيک مبنا

base period : علوم نظامى : زمان مبنا

base piece : توپ مبنا

base pitch : علوم مهندسى : فاصله بين نيمرخهاى مشابه دو دندانه مجاور از يک چرخ دنده

base point : کامپيوتر : نقطه مبنا

base rate earnings : علوم مهندسى : کسب ارزش اوليه

base register : ثبات پايه

base runner : ورزش : توپزنى که در پايگاه است يا بسوى ان مى رود

base running : ورزش : دويدن بسوى پايگاه

base shear : عمران : نيروى کلى حاصل از زلزله در پاى ساختمان برش پاى ساختمان

base stock control : بازرگانى : کنترل موجودى مبنا

base stone : علوم مهندسى : سنگ زيرين

base symbol : علوم نظامى : علايم قراردادى مبنا

base thickness of buttress : معمارى : عرض پنجه پشت بند

base wage rate : علوم مهندسى : حداقل دستمزد

base born : حرامزاده ،فرومايه ،بدگهر

base court : حياط بيرونى ياعقبى

base minded : دون همت

basebal billiard : ورزش : نوعى بيليارد کيسه دار با 21 گوى شماره گذارى شده از 1 تا21

baseball : بيسبال

baseball pass : ورزش : پاس با يک دست از کنار گوش در بسکتبال نوعى پرتاب توپ

baseball throw : ورزش : مسابقه پرتاب توپ از لحاظ مسافت

baseballer : ورزش : بازيگر بيس بال

baseband : کامپيوتر : باند پايه

baseband transmission : کامپيوتر : روشى که براى بکارگيرى انتقال سيگنالهاى فرکانس پايين از ميان کابل کواکسيال جهت انتقال داده در شبکه با محلى با فاصله کوتاه

baseboard : چوب يا تخته اى که بعنوان ستون يا پايه بکار ميرود

baseborn : حرامزاده ،پست ،فرومايه ،بدگهر

based : متکي , مستند , مبتني , مبني

based on : بنابر , از قول , براساس , بر طبق , برابر , مبني بر , برپايه , بر مبناي , برحسب

based on a contract : قانون ـ فقه : قراردادى

based on duty : حسب الوظيفه

based on guesses : حدسي

based on the fact that : مبني بر اين که

based on trusteeship : قانون ـ فقه : امانى

based on truth : مبني بر حقيقت

baseless : بي اساس , بي ماخذ , بي پايه

baselessness : بي اساسي

baseline document : کامپيوتر : سندى که يک مرجع براى تغييرات يک سيستم کامپيوترى مى باشد

baseline game : ورزش : بازى در انتهاى زمين تنيس

baseliner : ورزش : بازيگر انتهاى زمين

baselinesman : ورزش : خط نگهدار خط عرضى

basely : ازروى پستى ،بافرومايگى

basement : زير زمين , زيرزمين , سرداب

baseness : دوني , پست فطرتي , فرومايگي , دنائت

baseplate : علوم مهندسى : پايه فولادى پيش ساخته چدنى که به عنوان فونداسيون براى يک موتور به کار مى رود

bases boaded : ورزش : ضربه با حضور بازيگران در پايگاههاى 1 و 2 و3

bases empty : ورزش : ضربه بدون حضور بازيگر در پايگاهها

baseui : ورزش : قلعه

bash : برهم زدن ،ترساندن ،دست پاچه نمودن ،شرمنده شدن ،ترسيدن ،خجلت

bashaw : نجيب زاده

bashful : محجوبانه , شرمرو

bashfullness : کمروئى ،ترسوئى

bashfully : با کمروئى ،از روى خجالت

bashfulness : کمروئي

basic : پايهاي , اصلي , اساسي

basic access method : کامپيوتر : روش دستيابى اصلى

basic allowance for quarters : علوم نظامى : حق مسکن

basic anxiety : روانشناسى : اضطراب بنيادى

basic bessemer converter : علوم مهندسى : مبدل مقدماتى بسمر

basic bessemer pig iron : علوم مهندسى : اهن خام مقدماتى توماس

basic bessemer steel : علوم مهندسى : فولاد مقدماتى بسمر

basic branch : علوم نظامى : رسته اوليه

basic brick : معمارى : اجر قليائى

basic circuit : علوم مهندسى : مدار ساده

basic circuit arrangement : علوم مهندسى : ترتيب مدار ساده

basic combat training : علوم نظامى : اموزش رزم مقدماتى

basic conflict : روانشناسى : تعارض بنيادى

basic construction unit : علوم مهندسى : واحد ساختمانى

basic converter pig iron : علوم مهندسى : اهن خام توماس

basic converter steel : علوم مهندسى : فولاد توماس

basic course : علوم نظامى : دوره مقدماتى

basic cover : علوم نظامى : عکسبردارى اوليه هوايى

basic direct access method : کامپيوتر : روش دستيابى مستقيم اساسى

basic dye : شيمى : رنگينه بازى

basic fortran : کامپيوتر : استاندارد امريکايى و تاييد شده از زبان برنامه نويسى فرترن

basic hole : علوم مهندسى : سوراخ مقدماتى

basic indexed sequential acess method : کامپيوتر : روش دستيابى ترتيبى شاخص دار اساسى

basic input output system : کامپيوتر : سيستم ورودى و خروجى پايه

basic intent : قانون ـ فقه : نيت عام

basic language : زبان بيسيک

basic lining : علوم مهندسى : پوشش يا استر قليايى

basic linkage : کامپيوتر : پيوند اساسى

basic machine unit : علوم مهندسى : واحد دستگاه مقدماتى

basic open hearth furnace : علوم مهندسى : کوره باز قليايى

basic partitioned access method : کامپيوتر : روش دستيابى قسمت بندى شده اساسى

basic planning guide : علوم نظامى : راهنماى اوليه طرح ريزى

basic point : بازرگانى : نقطه مبداء

basic relay post : علوم نظامى : پايگاه مقدماتى تحويل و تحول بيماران

basic research : علوم نظامى : تحقيقات مقدماتى

basic responsibility : وظيفهاساسي

basic salt : شيمى : نمک بازى

basic sciences : روانشناسى : علوم پايه

basic sequential access method : کامپيوتر : روش دستيابى ترتيبى اساسى

basic slag : علوم مهندسى : سرباره قليايى

basic speed : علوم مهندسى : سرعت اوليه

basic standard : علوم مهندسى : استاندارد اوليه

basic surplus : قانون ـ فقه : مازاد اساسى

basic tactical unit : علوم نظامى : يکان مبناى تاکتيکى

basic telecommunications access method : کامپيوتر : روش دستيابى ارتباطات راه دور اساسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1