صفحه اصلی

bazer
ورزش : سوارکارى که درکنار گاو ميراند و او را در مسيرى قرار مى دهد تا گاوباز بهتر بتواند روى ان بپرد
کلمات مشابه

Baztab : بازتاب

BBC : بي بي سي

bbs : کامپيوتر : Bulletin Board System

bcd : کامپيوتر : Binary Coded Decimal

bdellium : مقل

معنی bazer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود نمونه سوال پایان ترم آشنایی با مرمت ابنیه دانشگاه آزاد ارومیه
دانلود نمونه سوال پایان ترم مهندسی ترافیک دانشگاه آزاد ارومیه
دانلود نمونه سوال پایان ترم ریاضیات و آمار دانشگاه آزاد ارومیه
دانلود نمونه سوال پایان ترم دانش خانواده و جمعیت دانشگاه آزاد ارومیه