لغات مشابه
be deformed : دشديده شدن

be degraded : خوار شدن

be delayed : به تاخير افتادن , وقفه داشتن

be delighted : محظوظ شدن

be delivered : ايراد شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود رساله فرهنگسرا همراه با 3 عدد نمونه مشابه فرهنگسرا
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟
:: دانلود اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟
:: دانلود "اقدام پژوهی چگونه میتوانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب، خط نوشتاری ""زهرا""را بهبود بخشم؟"
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز رابرطرف کنم
:: دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم
:: دانلود چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام