صفحه اصلی

be degraded
خوار شدن
کلمات مشابه

be delayed : به تاخير افتادن , وقفه داشتن

be delighted : محظوظ شدن

be delivered : ايراد شدن

be deposed : خلع شدن

be deprived : محروم شدن

معنی be degraded به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله درمورد تاریخچه شرکت اچاچی
دانلود مقاله درمورد تجزیه و تحلیل سیستم كارگزینی و حسابداری شركت روغن نباتی لادن
دانلود بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال
دانلود جزوه زبانشناسی