لغات مشابه
be difficult : دشوار بودن

be directed : رهبري شدن

be disabled : عاجز شدن

be disappointed : مايوس شدن

be discontinued : قطع شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام