لغات مشابه
bending strength : معمارى : مقاومت خمشى

bending vibration : شيمى : ارتعاش خمشى

bendmeter : عمران : بده سنج زانوئى

bendon : بران ،مصم ،نيت کرده

bene fevdatory : اى نداى ،بخششى ،طرف استفاده

beneath : روي خاک , زير

benedicite : (م.ل ).خدا برکت دهد،دعاى برکت قبل از غذا،عجب ،خيلى خوب ،چه خوب

benedick : نوداماد،کسيکه پس از مدتها تجرد زن اختيارميکند

benedict : نوداماد،(م.ل ).مبارک ،خجسته ،سعيد،خوشحال ،ملايم ،سست ،رام ،نرم

benedictine : راهبى که درسلک سنت بنديکت )st.benedict( باشد،نوعى کنياک مقوى

benediction : رضوان , نيايش

benedictory : درخواستي , تقديسي , نيايشي

benefaction : احسان , هبه

benefactor : صاحب خير , باني خير , نيکوکار , ولينعمت , صاحب کرم , واقف

benefactress : زن نيوکار

benefic : فايده برنده

benefical owner of an estate : مالک بهره برداريک دارايى

benefice : درامد کليسايى ،لطف ،نيکى

beneficed : داراى درامد کليسايى

beneficence : نيکوکاري , نکويي

beneficent : صاحب کرم , منان , نيک کردار , منعم

beneficial : سودمند , افاضه , نافع , بااستفاده , باصرفه

beneficial ownership : بازرگانى : مالکيت به نسبت منافع

Beneficiary : ذینفع ،‌ بهره مند

Beneficiary : ذینفع ،‌ بهره مند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت فصل دهم علوم نهم
دانلود مقاله درباره چرب
دانلود پاورپوینت فصل نهم علوم نهم
دانلود مقاله ای کامل در مورد دین زرتشت
دانلود پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان هوش
دانلود آنتن و نقش آن در سیستمهای مخابراتی
دانلود پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان هوش
دانلود پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان هوش
دانلود وکتور حیوان -وکتور شیر -فایل کورل
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع توليد ناب - 40 صفحه ورد
دانلود پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم
دانلود مقاله ای کامل در مورد دین مسیحیت
دانلود پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم
دانلود پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان فرهنگ سازمانی
دانلود پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان فرهنگ سازمانی
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع تولید محصولات کشاورزی - 11 صفحه ورد
دانلود دانلود پروژه افترافکت Phone X معرفی اپلیکشن روی موبایل
دانلود مقاله ای کامل در مورد دین اسلام
دانلود پاورپوینت فصل ششم علوم نهم
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 60 روز